Opsterland bezuinigt stadswachten weg

Opsterland - De bezuinigingsvoorstellen van het college in de begroting van 2013 zet het leven in Opsterland niet op de kop. Op die van een paar ongelukkigen na, de dorpswachten verliezen hun baan.

Om het huishoudboekje op orde te houden moet Opsterland tot en met 2016 bijna zes miljoen euro bezuinigen. De grote klap aan kortingsmaatregelen - vier miljoen – is echter in 2011 al ingezet, hoe de gemeente de restbesparing wil realiseren, maakte het college deze week duidelijk. De vier dorpswachten zijn de klos, hun werk wordt wegbezuinigd. Verder zal het onderhoud van wegennet worden teruggeschroefd naar een minimum. De steun voor het muziekonderwijs gaat alleen nog op voor de jongste kinderen, en het busvervoer voor schoolkinderen uit de buitendorpen vervalt. Al deze bezuinigingsmaatregelen treden in 2014 in werking, voor 2013 maakt wethouder financiën Rob Jonkman nog een pas op de plaats. Over het geheel oogt de begroting 2013 dan ook geruststellend, maar daar wil Jonkman zelf nog niet aan. ‘Duidelijkheid krijgen we pas als er een nieuw kabinet aantreedt. Hoe zien straks de sociale regelingen eruit, en wat kunnen we verwachten van het gemeentefonds, dat blijven voorlopig vraagtekens.’ Dat is ook de belangrijkste reden dat verdere ingrepen in het beleid over 2013 achterwege blijven, eerst maar eens afwachten. De jaarlijkse bezuiniging van 300.000 euro op wegenonderhoud - al eerder van kracht - is voor komend jaar zelfs tijdelijk opgeheven om het wegennet in aanvaardbare staat te houden. Het geplande ontslag van de dorpswachten valt het college zwaar maar is onvermijdelijk, zegt burgemeester Francisca Ravestein. ‘Als de oren en ogen van de hulpdiensten zijn zij een waardevolle aanvulling, maar de personeelskosten lopen te hoog op.´ Naast de extra baansubsidie moet de gemeente namelijk ook het re-integratiedeel tegenwoordig zelf betalen, aldus de burgemeester. De gemeente snijdt overigens nog meer in eigen vlees, het ambtenarenapparaat krimpt geleidelijk in doordat functies in handhaving en bedrijvencontact verder worden samengevoegd met die van de twee andere OWO gemeenten. De kostbare bouwprojecten – in Gorredijk, Bakkeveen en het Ripergebied - blijven vooralsnog onbesproken, die komen na het begrotingsdebat met de raad eind van het jaar aan de orde, als het aan het college ligt. Dan gaat het over de reservepositie van Opsterland en die ziet er nog goed uit, zegt Jonkman. Voor de projecten heeft hij 27 miljoen in kas.