No-go voor Polderhoofdkanaal nog altijd mogelijk; projectwethouder Jonkman optimistisch

Beetsterzwaag - Het gaat zoals het gaat, veel meer valt niet op te maken uit de zevende voortgangsrapportage over het Polderhoofdkanaal. Spannend blijft de uitkomst van de rechtszaak die op 7 november plaatsvindt.

Als hoofdverantwoordelijke voor de heropening van het Polderhoofdkanaal kan Opsterland voorlopig slechts toekijken hoe de voortgang zich ontwikkelt. Een rood stoplicht in het scenario is nog altijd de rechtszaak over de natuurwaarden tussen het ministerie van E L&I en de bezwaarmakers, maar daar beslist de meervoudige bestuursrechtbank begin november over. De uitspraak wordt eind dit jaar verwacht, krijgen de bezwaarmakers ongelijk, dan volgt misschien nog een gang naar de Hoge Raad. Verder is de provincie doende om de benodigde omgevingsvergunningen te regelen. Ook daartegen is bezwaar denkbaar, maar ook dat is weer een kwestie van afwachten. De onduidelijkheid over het eigendom van de bestaande bruggetjes over het kanaal lijkt ondertussen weggenomen na grondig documentatieonderzoek. Die behoren toe aan It Wetterskip, al bestaat nog twijfel bij twee gebruikers. Projectwethouder Rob Jonkman is al met al optimistisch over een goede afloop, als hij al zorgen heeft dan zijn die hypothetisch van aard. ‘Mochten zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan moeten we zien of we uitkomen met de subsidietermijnen.’