Provincie start archeologisch vervolgonderzoek bij oude boerderij Weinterp

Wijnjewoude - Op 2 en 3 oktober aanstaande wordt een begin gemaakt met een reeks archeologische vervolgonderzoeken in het werkgebied van de toekomstige N381. De weg van Drachten naar de Drentse grens. Het eerste onderzoek gebeurt bij het voormalige Weinterp ten westen van Wijnewoude.

De vervolgonderzoeken zijn een gevolg van eerdere archeologische booronderzoeken. Deze zijn uitgevoerd tijdens het opstellen van de Milieueffectrapporten en het Provinciaal Inpassingsplan voor de toekomstige N381. Bij de Weinterp richt het onderzoek zich op een oude boerderij die vroeger ten zuiden bij de toekomstige kruising van de N381 met de Weinterp stond. Mogelijk gaat de bewoning op deze plek zelfs terug tot de late middeleeuwen. De provincie Fryslân heeft onderzoeksbureau MUG uit Leek opdracht gegeven voor het onderzoek. Zij beginnen met het graven van twee proefsleuven. Hiermee kunnen ze zien of er resten van de boerderij of oudere voorgangers in de grond zitten. Afhankelijk van de uitkomsten, is er mogelijk vervolgonderzoek nodig. Omdat bij de aanleg van de weg de eventueel aanwezige archeologische resten volledig worden opgeruimd, laat de provincie hier nu al een onderzoek uitvoeren. Later worden er nog meer van dit soort onderzoeken uitgevoerd, maar dan op locaties rondom de kruising van de N381 met de Mersken. Meer informatie over het project N381 Drachten-Drentse grens is te vinden op www.n381.nl.