Gedeputeerde bij lancering van website www.berneboel.nl

Drachten - Gedeputeerde Jannewietske de Vries was vanmorgen aanwezig bij de lancering van de Friestalige website www.berneboel.nl. Dat gebeurde in het Adverium waar Cedin gastheer was. Leerlingen van de groepen 1 en 2 van De Jasker uit Nij Beets hadden de primeur om er mee te werken.

Berneboel is de eerste digitale educatieve Friese site voor de kinderen van de onderbouw van de basisscholen. Het is ontwikkeld door Chamin Hardemin van Mediaheads uit Heerenveen en sluit aan bij de thema's van de Friese taalmethode Studio F. Op de website staan tien thema's met elk zes onderdelen. Die bestaan uit onder meer spelletjes, verhaaltjes, filmpjes, liedjes, quizen en ander vrolijk Fries taalmateriaal. Jannewietske de Vries reageerde opgetogen over de site. ,,Dit is een aanwinst. Het onderwijs in Friesland kan dit materiaal prima gebruiken en ik hoop dat veel scholen hier plezier van zullen hebben. Voor goede tweetalig onderwijs moeten we ook het beste materiaal hebben.'' Het project is betaald door provincie Fryslân.