'Weigerachtig' Opsterland om tafel met Atsma over opgelegde samenwerking

Beetsterzwaag - Het college van B&W gaat in oktober bij staatsecretaris Joop Atsma op bezoek om uit te leggen waarom Opsterland niets voelt voor deelname aan een regionale dienst voor milieuhandhaving en vergunningen. Eerder deze week waarschuwde Atsma ‘weigergemeenten’ te zullen afstraffen.

Met nog vijf gemeenten, waaronder OWO partners de Stellingwerven, wil Opsterland zich niet bij voorbaat aansluiten bij een nieuw regionaal overheidslichaam voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuzaken. Burgemeester Francisca Ravestein denkt dat de benodigde expertise goedkoper valt in te huren. Daarmee doorkruist Opsterland de plannen van staatssecretaris Atsma die de uitvoeringsdiensten wil laten samenvallen met de 25 veiligheidsregio’s in het land. Als meer gemeenten Opsterlands voorbeeld zouden volgen, komt de financiële onderbouwing van de regiovorming op losse schroeven te staan. Atsma staat dat niet toe, hij dreigt de weigeraars dan onder curatele van de provincie te stellen op milieugebied. Ravestein wil weer niet opdraaien voor de kosten van een log apparaat, de OWO gemeenten hebben samen nog geen drie ambtenaren nodig om de milieuklussen het hoofd te bieden.