Rabobank wederom gul voor regionale projecten in Opsterland

HEERENVEEN - Vertegenwoordigers van 11 regionale projecten hebben maandag in Heerenveen een donatie uit het coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Gorredijk ontvangen. De Rabobank heeft het fonds in leven geroepen om lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten, financieel te ondersteunen.

Besluitvorming over aanvragen vindt plaats door leden van de ledenraad van de bank. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. De volgende projecten uit de omgeving van Gorredijk ontvingen een donatie uit het fonds: * Stichting Zorgboerderij ‘De Ripen’ Nij Beets voor de aanschaf van een computer voor het computercafé; * OBS ‘De Jasker’ Nij Beets voor aanpassingen op het schoolplein en speeltoestellen; * Dorpscentrum Lippenhuizen en omstreken voor het aanpassen van de gemeenschapsruimte en isoleren van het gebouw; * Gymnastiekvereniging Stânfries Gorredijk voor de aanschaf van een plankoline; * Plaatselijk Belang Tijnje voor de renovatie van een musykwein. De commissie - bestaande uit leden en medewerkers van de bank – komen meerdere keren dit jaar bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen.