GGD start grootschalig gezondheidsonderzoek in Friesland

Drachten - GGD Fryslân start een groot gezondheidsonderzoek onder een deel van de Friese bevolking. Ruim 20.000 personen van 12 jaar en ouder worden benaderd om een vragenlijst in te vullen. Doel is zoveel mogelijk te weten te komen over de gezondheid van de Friezen. Betrouwbare gegevens over de gezondheid en het welzijn zijn onmisbaar voor het gezondheidsbeleid van de Friese gemeenten.

De vragen gaan over verscheidene thema’s zoals alcoholgebruik, roken, voeding, bewegen, sport, ziekten en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Jongeren krijgen op school een inlogcode om de vragenlijst online in te vullen. Volwassenen krijgen thuis een uitnodiging om de vragenlijst via internet, met een inlogcode in te vullen, of hebben de mogelijkheid dit schriftelijk te doen. De onderzoeksgegevens zijn niet gekoppeld aan naam en adres van een persoon en worden anoniem verwerkt. Direct na het invullen via internet kan men via internet een advies op maat ontvangen bijvoorbeeld over voeding of bewegen. Bij het gezondheidsonderzoek voor volwassenen wordt voor het eerst samengewerkt met het CBS en RIVM. Door deze samenwerking levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van inwoners van Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken. Om deze reden voeren vanaf 2012 alle GGD’en dit onderzoek gelijktijdig uit.