Koninklijke onderscheiding voor 'drankbestrijdster' IJke Bergsma-Dijkstra

Beetsterzwaag - Mevrouw IJke Bergsma-Dijkstra uit Gorredijk is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd haar zaterdagmiddag in zalencomplex De Buorskip in Beetsterzwaag opgespeld door loco-burgemeester Klaas de Boer.

Mevrouw IJke Bergsma-Dijkstra (86 jaar) kreeg de onderscheiding op grond van haar (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten die zij van 1940 tot op heden heeft ontplooid op diverse maatschappelijke terreinen. Zo was zij tussen 1940 tot 1945 secretaris van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale. Van 1950 tot aan 1962 secretaris van het (thans voormalige) Centraal Comité voor Drankbestrijding Opsterland. Daarnaast was zij actief als lid van de Jeugdbond voor Onthouding en secretaris van de zogeheten “Blauwe NV Gorredijk-Kortezwaag’. Van 1960 tot 2002 was zij voorzitter van de zusterkring en lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Gorredijk. Vanaf 1962 tot op heden is zij secretaris van de Algemene Nederlandse Drankbestrijdersorganisatie in Opsterland.