Bouwplan voor twee straten in Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - Aan de Vlaslaan en Fockema Andrealaan in Beetsterzwaag zijn 73 woningen gesloopt. Binnenkort start de bouw van nieuwe woningen.

In opdracht van Mooiland Vitalis maakte Johan Sijtsma Architectenteam uit Leeuwarden het ontwerp. De omwonenden en de toekomstige bewoners zijn enthousiast over de woonplannen. Er zijn dan ook geen bezwaren ingebracht. Het project biedt herhuisvesting voor de bewoners van de verouderde woningen die inmiddels gesloopt zijn. Het wordt een combinatie van sociale woningbouw en vrije sector bouw met 18 grondgebonden woningen, 55 appartementen en een multifunctioneel centrum voor Timpaan Welzijn.