Gemeentesteun voor dorpswebsite

BAKKEVEEN - Bakkeveen Online, de website van het dorp, gaat op de schop en krijgt daarbij hulp van de gemeente; B&W steunt de revisie met 3500 euro.

Volgens wethouder Klaas de Boer vloeit de subsidie voort uit het dorpenbeleid dat de gemeente voert. Het college heeft echter nog een bijkomend argument voor de vlotte toekenning: de ervaring leert dat de dorpssite ook door veel mensen van buiten wordt aangeklikt en zodoende van betekenis is voor het toerisme in heel Opsterland. Internetbedrijf Pronamic uit Wijnjewoude bouwt de website om, de totale kosten komen uit op 17.000 euro. Wethouder De Boer hoopt wel dat bij de operatie een kleine omissie wordt rechtgezet: ‘Op het oude portaal miste ik de link naar onze gemeentelijke website.'