Provincie wil platteland leefbaar houden

Friesland - De provincie Fryslân wil het Friese platteland leefbaar houden en verder ontwikkelen.

Een schep kwaliteit er bovenop. Dat is het motto van de Beleidsnota Plattelân 2012-2017. In oktober 2012 wordt er een definitief besluit over de nota genomen. De nota is de opvolger van de nota Plattelandsbeleid 2005-2010 en de beleidsnotitie Dorpshuizen. De provincie geeft aan graag met de inwoners van het platteland samen te werken. Niet voor niets richten zij zich op de signalen vanuit de streek. “Kwaliteit ontstaat door goede en praktische ideeën die passen bij het dorp en de streek. Ideeën waar inwoners vertrouwen in hebben”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer die het belangrijk vindt dat ook gemeenten, woningcorporaties en Wetterskip Fryslân achter de ideeën staan. De provincie wil bovendien ook zelf kwaliteitsprojecten opzetten. Dat zijn projecten die voor de hele provincie van belang zijn. In het coalitieakkoord van de provincie staat de bereikbaarheid van voorzieningen centraal. De provincie zoekt passende oplossingen voor voorzieningen en vervoer op het platteland. “Dit biedt nieuwe kansen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid op het platteland.”