Shantykoor One More Day zoekt zangers

BEETSTERZWAAG - Het pas opgerichte shantykoor One More Day uit Beetsterzwaag zoekt nog een aantal mannelijke koorleden. One More Day repeteert vanaf 25 september op dinsdagavond in de Ontmoetingsruimte, ingang Vlaslaan te Beetsterzwaag. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden kunnen vrijblijvend langskomen. Meer informatie via 06 26424390 en info.onemoreday@gmail.com.