Koops en De Vries presenteren dorpenboek

NIJEBERKOOP - Bij de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop verschijnt vanavond, donderdag 23 augustus, over de dorpen in de Stellingwerven. Het boek omvat oude beelden van de dorpen en is samengesteld door Jan Koops uit Oosterwolde en Jan de Vries uit Wolvega. Het boek wordt om 20.00 uur gepresenteerd in café-restaurant Boszicht te Nijeberkoop.

Jan Koops heeft indrukwekkende verzameling bijzondere prentbriefkaarten van Stellinwerf in zijn bezit. Jan de Vries een evenzo mooie verzameling oude foto's. Daarnaast zijn vele foto's aangeleverd door particulieren, instellingen en verenigingen. Uit die verzameling is een selectie gemaakt in het 168 bladzijden tellend boek.