Opsterlands initiatief leidt tot boekje en film over mediawijsheid

Gorredijk - Hyves, MSN en twitter zijn hartstikke leuk, maar niet als die worden gebruikt om er een ander het leven mee zuur te maken. Het zogeheten cyberpesten via sociale media is een ernstig probleem onder jongeren en kan kan geen aandacht genoeg krijgen. Dankzij een Opsterlands initiatief zijn daar nu een informatief boekwerkje en een filmpje over verschenen. De Opsterlandse wethouders Rob Jonkman en Klaas de Boer namen die vorige week in ontvangst tijdens een les mediawijsheid op obs De Tsjerne in Gorredijk.

De bibliotheek Opsterland heeft mediawijsheidproducten ontwikkeld en geven hierin les op alle basisscholen in Opsterland (groep 5 t/m 8). In deze lessen leren de kinderen hoe internet werkt, hoe ze met hun eigen privacy moeten omgaan en hoe ze met elkaar moeten omgaan (cyberpesten). Het is een uniek concept in Nederland dat in Gorredijk is begonnen. Dit is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen gemeente, bibliotheek en onderwijs. Om dit te vieren en aan de buitenwereld te laten zien, hebben vijf vierdejaarstudenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een boekje en een filmpje over mediawijsheid laten maken. Zij hebben de ervaringen, meningen en visies van experts en gebruikers van sociale media vastgelegd. Daarnaast staan er allemaal praktijkgevallen in; leerlingen vertellen hoe zij met internet en social media omgaan en hoe het met cyberpesten en ouderlijk toezicht zit. In het boekje zijn mediacoaches, leerkrachten, schooldirecteuren, ouders en kinderen aan het woord. Zij geven hun mening over één of meerdere aspecten van social media en internetgebruik. Het boekje heet: ‘De sleutel tot mediawijsheid’. Het filmpje dat werd gepresenteerd gaat over cyberpesten. De hoofdrolspelers komen uit Gorredijk. Zij laten op overtuigende wijze zien hoeveel impact deze vorm van pesten heeft. De bedoeling is om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de klas én thuis aan de eettafel.