Duurzaam kennisverbond tussen Gerdykster bedrijfsleven en Burgemeester Harmsmaschool

Gorredijk - Het bedrijfsleven en de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk zetten gezamenlijk een kenniscentrum voor duurzaamheid op met als doel groen ondernemerschap te promoten en uit te bouwen.

De Ondernemerskring Opsterland (OKO) gaat samen met de BHS een centrum inrichten om duurzame oplossingen in sectoren als techniek, energie en vervoer te demonstreren. Het is de bedoeling dat middels dit project, Duurzaam Opsterland, ondernemingen elkaar op ideeën brengen en onderling kruis bestuiven met schone ‘best practice’ werkwijzen. BHS luistert mee en zal de opgedane kennis inpassen in de onderwijsprogramma’s voor het beroepsonderwijs, is het idee. Zo komen de aanstaande werknemers van de MKB bedrijven al vroeg in aanraking met duurzame productieprocessen en groeit de bewustwording van onderaf mee. Duurzaam Opsterland komt voort uit het succesrijke Koploperproject waarbij lokale bedrijven openheid betoonden om van elkaar te leren hoe te besparen op grondstoffen en energieverbruik. Door nu ook het onderwijs er bij te betrekken sturen de initiatiefnemers aan op kennisverbreding en verdieping op lange termijn. De gemeente ondersteunt het centrum met als insteek om meer groene ondernemingen naar Opsterland te lokken en de arbeidskansen voor de mbo-ers te vergroten.