Geslaagden diplomazwemmen in zwembad Dúndelle in Bakkeveen

Bakkeveen - Op zaterdag 14 juli was er diplomazwemmen voor het A en B diploma in Dúndelle in Bakkeveen.

Dit gebeurde onder het toeziend oog van badmeester Marinus en juf Engel en van het Nationaal Platform Zwembaden was Dhr. F. Akhbari aanwezig. Na afloop complimenteerde de kinderen met hun prestatie en sprak het badpersoneel toe met lovende woorden wat betreft het zwemniveau. De volgende kinderen gingen met een diploma naar huis: Diploma A Arend v.d. Heide, Hugo Oosterhof, Erik Stegeman, Joel Uzima, Gjalt Spinder, Gabreille Zijlstra. Diploma B Arianne Tolsma, Jannik v.d. beek, Laura v.d. Belt, Jelmer Blom, Duncan de Haan, Tessa v.d. Veer, Grytsje Bakker, Thijs Hiemstra, Nathan v. Geest, Janiek Algra, Ilse Visser, Jarno Veenstra, Hester Kroeze, Bram Kuik, Lieke de Jong, Arjan Klooster, Brenda Oosteloo, Krijn v. Schutterhoef.