Studiekringen van en voor ouderen in Opsterland

Opsterland - Na de zomervakantie start het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn bij voldoende deelname met de Studiekring in Opsterland.

De studiekring is er voor 55-plussers die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen. Thema’s als voeding, veiligheid, zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, reizen, inspraak van ouderen, wereldgodsdiensten, poëzie, gezondheid, literatuur kunnen bijvoorbeeld besproken worden. Voor meer informatie en aanmelding: Korrie Kooistra 06-46112664, k.kooistra@timpaanwelzijn.nl Geertje Miedema 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl