Bontebok heeft pijn van schoolsluiting

BONTEBOK - Het negentigjarig bestaan haalt de openbare school Bontebok net niet. De gemeente heeft anders beslist: met ingang van het nieuwe schooljaar is de fusie met de Compagnonschool een feit. Dat doet pijn in het dorp, omdat de school, afgezien van het dorpshuis, de laatste gemeenschappelijke voorziening in het dorp was. “Wat ook pijn deed, was de gebrekkige manier waarop de betrokkenen door de gemeente zijn geïnformeerd. In een brief hebben de ouders hun zorgen daarover ook uitgesproken naar de gemeente, vooral ook om aan te geven dat bij de onvermijdelijke sluiting van andere kleine scholen in de gemeente Heerenveen zorgvuldiger gecommuniceerd moet worden. Maar de school zou de school niet zijn als de sluiting niet op een gedenkwaardige manier zou worden afgesloten. De laatste week staat feest centraal. Geen rancune, maar de blik vooruit, in het belang van de kinderen”, aldus Annemieke Mintjes van de school.

En dus staat de laatste schoolweek in Bontebok bol van de activiteiten. Op maandag 16 juli gaan de dertig laatste leerlingen met een bus op schoolreis naar een nog onbekende bestemming. Op dinsdag maken de kinderen een lipdub, waarvoor ze liedjes inzingen op film. Woensdagochtend staat in het teken van de klas opruimen en daarna is het groot feest. Vanaf 16.00 uur is er eerst een officiële afscheidsreceptie voor belangstellenden. Daarna worden de kinderen in de ‘spotlights' gezet. Met een echte limousine worden ze opgehaald en bij school afgezet voor de filmpremière van de op dinsdag opgenomen lipdub. De kinderen worden in galakleding verwacht en zullen als echte sterren onthaald worden, samen met hun familie. Dorpsgenoten zijn vanaf 17.00 uur van harte welkom bij dit festijn. Er is een feestelijk diner voor iedereen en er worden optredens worden verzorgd door Raynaud Ritsma, zanger van de band Vangrail, en DJ Feiko. Daarna start de vakantie voor de kinderen. Het vertrek van de school is een aderlating voor het dorp dat ooit vijf kroegen kende, waarvan één het dorp zijn naam gaf, en waar altijd allerlei bedrijvigheid was. Frappant is dat de oprichting van de school in 1923 ook al niet zonder slag of stoot verliep. De kinderen uit het buurtschap dat Bontebok toen nog was, behorende bij Nieuwehorne, moesten vaak meer dan een half uur lopen over slecht begaanbare paden naar één van de scholen in de omgeving. In 1912 stelden ouders een brief op voor de gemeente, waarin een verzoek gedaan werd om een school te stichten met drie lokalen ‘omstreeks halfweg den nieuwen grindweg of vroegere Bonteboksreed'. Verwacht werd een aantal van 110 leerlingen die tot dat moment in Nieuwehorne, Mildam of Bovenknijpe naar school gingen. Het zou echter bijna tien jaar duren voordat er groen licht kwam. Maar in 1922 kon dan toch gestart worden met de bouw van een school voor 41.000 gulden. In 1923 ging de school van start met meteen 60 leerlingen.