Column OsterLanders: Kosten inkomensregelingen lopen snel op!

Opsterland - door: LEO ANDRINGA, raadslid OpsterLanders

De Perspectiefbrief 2012 van de gemeente Opsterland maakt schrijnend zichtbaar dat de kosten van de inkomensregelingen fors oplopen. Tot een bedrag van € 678.000 moet de begroting 2012 worden bijgesteld. Punt en meer niet daarover in de tussentijdse rapportage. Geen spoor van een oplossingsrichting. Met wat houtje en touwtje werk heeft de gemeente Opsterland de begrotingen van de afgelopen jaren nog sluitend kunnen maken. Nu blijkt uit de Perspectiefbrief 2012 en met een blik op de toekomst dat de donkere financiële wolken gitzwart worden. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Uitstel van diverse projecten naar de toekomst, want de gemeente kan het niet meer betalen. De fractie OpsterLanders heeft al jaren achtereen gevraagd en tot vervelends toe om alle projecten en zaken op een rij te zetten en financiële consequenties in beeld te brengen. Toegegeven moet worden, dat wij hierbij steun hebben gekregen van de fractie van Opsterlands Belang. Overigens wel een coalitiepartij en de grote vraag is waarom dan niet wordt doorgepakt. De perspectiefbrief is een prima start, maar stelt wel teleur. Bijvoorbeeld de kosten van de inkomensregelingen – de bijstand – worden niet doorgerekend naar de toekomst. Het accountantsbureau van de gemeente PWC schrijft in het rapport over 2011 dat het beroep op het rijk voor een aanvullende uitkering als gevolg van de hogere kosten van de inkomensregeling niet geheel zeker is. Dus een risicofactor voor de begroting/rekening. In 2012 bijna € 0,7 miljoen meer dan geraamd. De gemeente houdt er al rekening mee dat ze geen aanvullende uitkering krijgt omdat het volledige bedrag van de meerkosten in het tekort op de begroting wordt meegenomen. Gemeente let goed op je zaak! Laten we het met z’n allen gebeuren? Of doen we er ook nog wat aan om de instroom in de bijstand tegen te gaan en de uitstroom te stimuleren en mensen aan het werk te helpen. Arbeidsplaatsen zoeken en invullen door mensen met een uitkering daarin te plaatsen. OpsterLanders heeft in december 2011 een motie ingediend om een pakket maatregelen te treffen om de werkgelegenheid in Opsterland te bevorderen. Deze motie hangt nog steeds boven de politieke markt van de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben een motie van Opsterlands Belang wel overgenomen om grond in erfpacht uit te geven. In Gorredijk wordt een deel van plan 4 in Loevestein in erfpacht uitgegeven. Discussie in de gemeenteraad moet nog volgen en dan zal een pakket stimuleringsmaatregelen aan de orde moeten komen. Het Plan van de Arbeid kan daarbij betrokken worden. Omdat niet zichtbaar is of aan een pakket maatregelen wordt gewerkt heeft OpsterLanders een praatstuk uitgewerkt om een gemeentelijk woningbedrijf op te richten om de bouw van goedkope huur- en koopwoningen in eigen beheer te realiseren. Collega’s van Opsterlands Belang hebben een dergelijk plan al eerder geopperd, maar nog zonder tastbaar resultaat. De komende tijd werken wij als fractie verder aan nog meer onderdelen voor een stimuleringspakket. Het is bijna twaalf uur en in deze moeilijke tijd van recessie moeten we als gemeenteraad doorpakken en lef tonen.