Eindelijk brede school voor Lippenhuizen

Lippenhuizen - Lippenhuizen krijgt na ruim tien jaar delibereren eindelijk zijn brede school annex dorpshuis. Alleen niet op de plek die het dorp graag wil, die vindt de gemeente te duur.

De nieuwbouw voor de brede school en de multifunctionele voorzieningen komt aan de Swanneblom, aan de rand van Lippenhuizen. Met die locatiekeuze wijkt wethouder Klaas de Boer af van de wens van de projectgroep in het dorp, die liever ziet dat het gebouw bij de bestaande sportvelden aansluit. De reden om niet mee te gaan in de voorkeur van het dorp is een kwestie van geld, aldus De Boer. ‘Bouwen aan de Swanneblom scheelt ruim zes ton.’ De gemeente heeft de eigen grond vrij om handen, nu woningbouwcorporatie Elkien afziet van de bouw van huurwoningen op de plek. De totale kosten voor de bouw komen zo uit op 2.4 miljoen. Wellicht valt de locatie een beetje tegen, toch mag Lippenhuizen zich gelukkig prijzen, meent De Boer. Zou het dorp in het huidige tijdsgewricht met een dergelijk kostbaar plan aankomen, dan had het zeker niet doorgegaan nu Lippenhuizen als woondorp te boek staat. Vanwege de lange voorgeschiedenis, en de reeds gereserveerde bedragen voor school en dorpshuis, denkt de gemeente de extra steun voor het complex echter te kunnen verantwoorden, zegt de wethouder. Pech voor THOR De nieuwbouw biedt straks plek aan obs De Flecht, het dorpshuis, een zaal voor peuters en beoefenaren van grondgymnastiek, en mogelijkheden voor tussen- en naschoolse opvang. De voetballers van THOR hebben pech, die hadden gehoopt op nieuwe kleedkamers in het complex, maar dat gaat niet door nu de gemeente kiest voor de Swanneblom.