Bakkeveen dringt aan op broodnodige ingrepen

Bakkeveen - Bakkeveen gaat onverdroten door met zichzelf onder de aandacht brengen bij de gemeente. Amper twee jaar na de presentatie van het ambitieuze plan Dúnsân komen inwoners nu weer met een dorpsvisie. De toeristentrekker van Opsterland behoeft nodig een opknapbeurt.

Glans niet verliezen Bakkeveen heeft de tijd niet mee, voorzitter Emy Hoogenboom van Plaatselijk Belang beseft het terdege, maar er moet op korte termijn wel wat gebeuren wil het dorp zijn glans van toeristische parel niet verliezen. ‘De verloedering slaat toe, met name in het hart van ons dorp, de Brink.’ Het centrale punt van Bakkeveen, het levendige kruispunt over de vaart waar de horeca en winkels omheen zijn gegroepeerd, verliest in rap tempo zijn aantrekkelijkheid als visitekaartje, aldus Hoogenboom. De verf bladert van het straatmeubilair, de inrichting is verouderd, en de verkeersaanduidingen zijn een rommeltje. ‘Geef ons verf en we knappen de boel zelf wel op, hebben we al tegen de gemeente gezegd.’ 'Dielde romte' Maar een verfbeurt is slechts voor de korte termijn, net zoals de inwoners telkens de verkeerspaaltjes weer rechtop zetten nadat een bevoorradingswagen ze heeft weggedrukt, eigenlijk moet de hele Brink op de schop. De dorpsvisie ontvouwt het plan voor ‘dielde romte’: een vergrote Brink waar alle verkeer gelijk is aan elkaar en met ruimte voor terrassen, een sober plein waar verkeersborden plaatsmaken voor leilinden. De drukke kruising zou verder kunnen worden ontlast door een extra brug over de noordelijke vaart, de meest inwoners hoeven dan niet meer van de Brink gebruik te maken. Een andere ergernis is het pand aan het kruispunt dat corporatie WoonFriesland laat verkrotten, hoewel er interesse bestaat van particulieren om nieuw te bouwen op die plek. Plan Dúnsân Het tweede grote speerpunt in Bakkeveen blijft het plan Dúnsân, twee jaar na dato nog altijd een papieren tijger. Dúnsân behelst een grootscheeps aanpak van school-, sport-, en recreatieve voorzieningen in combinatie met woningbouw. ‘Het sterke van het plan is de integrale aanpak’, zegt Hoogenboom. ‘Maar we beseffen dat het in deze tijd moeilijk is om het van de grond te tillen. Dat kan de gemeente niet alleen.’ Ze weet dat er achter de schermen met investeerders wordt gepraat, maar vooralsnog laat de gemeente niets los. Een eerste aanzet zou echter al mooi zijn, het verouderde gymzaaltje komt wat haar betreft als eerste in aanmerking.