Opsterland breidt bedrijfsterreinen uit

Beetsterzwaag - Opsterland krijgt er zeven hectares aan bedrijfsterrein bij. Dat is tot 2020 voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft adviesbureau Grontmij berekent.

De uitbreiding valt toe aan Gorredijk, daar verwacht het bureau de meeste vraag. Grontmij komt tot die conclusie na een consultatierondje langs de lokale ondernemingen. Nieuwe bedrijvigheid in Ureterp zal in de bestaande fabriekspanden moeten gebeuren, of anders moeten uitwijken naar de locatie langs de A7. In de andere dorpen is de behoefte zo kleinschalig dat het gemeentebestuur bedrijfsnieuwbouw uitsluit. In de berekening naar de toekomstige vraag heeft Grontmij de bedrijfskavels op het woonwerkterrein Tolbaas in Gorredijk buiten beschouwing gelaten vanwege hun specifieke karakter. Blijft over: 4 hectare aan leegstaande panden, en nog eens 4 hectare aan reeds bestemde gronden. Met de nieuwe 7 hectares komt Opsterland dan aan een totaal van vijftien in portefeuille, genoeg om de eigen ondernemingen binnen de gemeentegrens te kunnen bedienen, meent B&W. Waar de nieuwe uitbreiding plaats vindt, moet nog worden uitgezocht, het gemeentebestuur vraagt 10.000 euro aan de raad om een geschikte locatie te kunnen bepalen.