Opsterland aan de slag met signaleringskaart eenzaamheid

BEETSTERZWAAG - Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen in de gemeente Opsterland die werk willen maken van het terugdringen van eenzaamheid, kunnen binnenkort een speciaal voor hen ontwikkelde signaleringskaart eenzaamheid gebruiken. Afgelopen week overhandigde projectleider Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn het eerste exemplaar aan wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland.

Het instrument is ontwikkeld door NHL in samenwerking met Timpaan Welzijn. In 2010 is in Opsterland het project integrale aanpak eenzaamheid gestart. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat uit de dorpsspiegels naar voren was gekomen dat inwoners zich eenzaam voelen. Aan organisaties is gevraagd of zij een bijdrage wilden leveren aan het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid. Samen met hen is een visie en een aanpak op eenzaamheid opgesteld. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het project is dat eenzaamheid een persoonlijk gevoel is. De persoon bepaalt zelf of hij/zij eenzaam is en of deze hier zelf iets aan wil doen. Met puur en alleen activiteiten organiseren wordt eenzaamheid niet opgelost. Vandaar dat in het project veel aandacht wordt geschonken aan het versterken van de zelfregie van de persoon. Wethouder Kooistra: ”De organisaties gaven tijdens de bijeenkomsten die afgelopen jaar werden georganiseerd herhaaldelijk aan dat zij wel een bijdrage wilden leveren aan de bestrijding van eenzaamheid, maar dat zij wel graag wat instrumenten in handen wilden hebben om hier goed mee aan de slag te kunnen gaan. Met het ontwikkelen van de signaleringskaart is een belangrijke eerste stap gezet.” Timpaan Welzijn verzorgt op aanvraag een instructie over het gebruik van de signaleringskaart. De signaleringskaart is ook digitaal beschikbaar. Het ontwikkelen van de signaleringskaart en de trainingen zijn mede mogelijk met behulp van subsidie van Provinsje Fryslân en maken deel uit van een regionaal project waaraan ook de gemeenten en welzijnsinstellingen uit Franekerdeel, Harlingen, Smallingerland, Skarsterlân deelnemen.