Opsterlandse gemeenteraad wil rekenkameronderzoek naar re-integratiegelden

Opsterland - Wat leveren re-integratietrajecten voor werkzoekende nu daadwerkelijk op? De gemeenteraad zet vraagtekens bij de besteding van het geld.

Opsterland gaf in 2011 bijna twee miljoen euro uit aan re-integratietrajecten voor werkzoekenden. De doelmatigheid van het budget, dat nu nog door Den Haag wordt gefinancierd, blijft echter hangen in nevelen, vindt de raad. De jaarrekening geeft geen inzicht in cijfers van mensen die weer aan het werk zijn geholpen. Opsterlanders, VVD en Opsterlands Belang pleiten voor onderzoek naar de effecten door de onafhankelijke rekenkamercommissie. De partijen willen duidelijkheid voordat de gemeente straks zelf de totale verantwoording krijgt over het sociaal budget.