Opsterland werk aan actieplan om crisis te bestrijden

Beetsterzwaag - In de politiek van Opsterland groeit de eensgezindheid om de crisis met onorthodoxe maatregelen lokaal te bestrijden. Impulsen om de eigen bouwsector te stimuleren lijken in de maak.

Tekenend voor de actiebereidheid onder de partijen om zelf stappen te ondernemen, was de reactie van Opsterlands Belang en PvdA op het voorstel van Opsterlanders om de winst over de grondverkopen van 2011 in te zetten voor werklozenbestrijding. De motie om de ruim negen ton euro alvast in een potje te stoppen voor lokale bouwprojecten haalde het uiteindelijk niet in de raadsvergadering, maar de gedachte erachter kon rekenen op bijval van de grootste partijen. Daaruit valt op te maken dat er een politieke meerderheid bestaat om een gemeentelijke actieplan op te tuigen. Of dat er ook daadwerkelijk van komt, zal in de komende maanden blijken als de raad zich over het vorige week gelanceerde banenplan van Opsterlanders buigt. De reden dat de raad maandagavond het idee van Opsterlanders afwees, kwam door de willekeur om zomaar het positieve resultaat van de grondverkopen te oormerken. Wethouder financiën Rob Jonkman maakte duidelijk dat daarmee zijn zorgvuldig afgesloten jaarrekening een rommeltje zou worden. Als de raad de werkloosheid serieus wil aanpakken dan zullen eventuele keuzes vanuit de algemene middelen moeten worden gefinancierd. Daar waren OB en PvdA het mee eens. Maar met hun sympathie voor het idee gaven de partijen te kennen onorthodoxe maatregelen niet uit de weg te gaan. Al eerder, in de commissievergadering over de jaarrekening van 2011, heeft OB voorman Sikke Marinus geopperd om een gemeentelijk woningbouwbedrijf in het leven te roepen om Opsterland aan betaalbare starterwoningen te helpen. Het banenplan van Opsterlander Leo Andringa speelt daar op in: het lokaal aanjagen van bouwprojecten zouden door de crisis getroffen aannemers en bouwvakkers werk verschaffen. Andringa wil op stapel staande bouwopdrachten naar voren te halen en aan bedrijven gunnen die daarbij werklozen in dienst nemen.