Gelukwensen burgemeester Ravestein voor jubilerend echtpaar Slange uit Nij Beets

Ureterp - Het was afgelopen dinsdag 1 mei 2012, exact 65 jaar geleden dat Klaas Slange en Aaltsje Minkes, beiden geboren in het veendorp Nij Beets, in Beetsterzwaag in het huwelijk traden.

Op hetzelfde tijdstip op de Internationale Dag van de Arbeid werden ook Aukje, de zuster van Aaltsje en de inmiddels overleden Sietse Wagenaar in de echt verbonden. Namens het gemeentebestuur van Opsterland kwam burgemeester Francisca Ravestein de gelukwensen aanbieden. Klaas Slange ging na de lagere school naar de landbouwschool in Gorredijk en werd na verloop van tijd boer op de boerderij van zijn vader. Aaltjes Minkes ging na haar lagere schoolopleiding werken als huishoudelijke hulp. In de spannende oorlogsjaren kregen zij verkering. Hun huwelijk werd verblijd met de geboorte van een zoon en een dochter. In 1970 stopte Klaas Slange met de boerderij en werd opperman bij de plaatselijke aannemer Geert Dijkstra. De boerderij werd een opslagplaats van papier, tapijt en kleding voor de verschillende verenigingen van het dorp. De familie Slange was erg betrokken bij het dorpsleven van Nij Beets. In de periode na 1980 toen Slange met pensioen ging, kreeg het echtpaar meer tijd voor hun hobby’s, waaronder tuinieren en fietsen. In 1997 verhuisden ze naar Beetsterzwaag, waar ze met veel genoegen 13 jaar hebben gewoond in een woning aan de Fockema Andrealaan. Doordat deze woningen in 2010 werden afgebroken is het echtpaar Slange verhuisd naar een aanleunwoning van de Lijte in Ureterp. De familie is de laatste jaren nog uitgebreid met 6 achterkleinkinderen. Van burgemeester Francisca Ravestein ontving het jubilerende echtpaar het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’. Foto: Willem Dolstra