De Hoekstien in Luxwoude wil verkeersveilige school worden

Luxwoude - De kinderen van basisschool De Hoekstien in Luxwoude hebben er voor gezorgd dat het dorp iets veiliger is geworden op verkeersgebied. Een week lang werkten de kinderen aan een groot verkeersproject.

De start was een schriftelijk verkeersexamen waarvoor alle leerlingen van groep 7 slaagden. Voorts werd gewerkt aan allerlei verkeersopdrachten in en om school. Hoofdzaak was hierbij de dode hoek van grote voertuigen. Vorige week dinsdagmorgen ging om half negen het alarm af in school: ontruimen. Deze jaarlijkse calamiteitenoefening paste goed bij de lessen veiligheid. In vijftig seconden was de school leeg. Op twee kinderen na dan. Zij verstopten zich om het de hulpverleners extra moeilijk te maken. De rest van de ochtend controleerden leerlingen uit groep 8 alle fietsen op school. ’s Middags stond er tot verrassing van alle leerlingen een politiewagen voor de school. Maar ook een motoragent met een lasergun. Om het project af te ronden werden de leerlingen naar de Boerderij van de familie Booyink gebracht waar landbouwvoertuigen stonden. Daar werd geleerd hoe gering het zicht van de bestuurders is. De Hoekstien wil met dit verkeersproject toewerken naar het predicaat ‘Verkeersveilige school’.