Historische landweer Allardsoog op de schop

Allardsoog - Onder toezicht van ingenieursbureau Arcadis zijn Evert van der Ploeg en Jacob Kramer van loonbedrijf Gebrs. Kok uit Bakkeveen sinds kort bezig met de herinrichting van de historische Landweer, een eeuwenoude markescheiding/verdedigingslinie op het drie provinciënpunt bij Allardsoog.

Het is het restant van het ruilverkavelingproject herinrichting Roden Norg dat in 1977 is vastgelegd in een rapport van de provincie Drenthe. Het gedeelte van de waterlossing tussen de Bakkeveense weg en de Grensweg wordt om praktische redenen meanderend omgelegd naar het lager gelegen gedeelte achter het Nivon natuurvriendenhuis en de voormalige directeurswoning van de Landbouwhuishoudschool. De grenssloot houdt zijn symbolische waarde, het peil wordt teruggebracht van een diepte van 2 meter naar 1 meter. Om verstoppingen door het bladval van de bomenwal gemakkelijk te kunnen oplossen is onder de toegangsweg naar de achtergelegen landerijen een betonnen put aangebracht. Het beheer valt onder waterschap Noorder Zijlvest. (Foto: Willem Dolstra)