Cultuurnota stuit op onbegrip Opsterlandse gemeenteraad

Beetsterzwaag - Kadernota, visienota, of startnota? Het merendeel van de gemeenteraad weet niet hoe het de nieuwe cultuurnota van Rob Jonkman moet beoordelen. ‘Zullen we het maar op inventarisatienota houden?’

Geconfronteerd met het onbegrip in de raadscommissie gaf de wethouder maandagavond toe dat hij er wellicht beter aan had gedaan als hij zijn cultuurvisie voor de komende tien jaar van een puntiger definitie had voorzien. Creatief muntte Jonkman ter plekke het woord paraplunota om de lading te dekken: ‘De uitwerking wordt pas in de onderliggende deelnota’s duidelijk.’ Met de nieuwe visie heeft hij globaal de richting van het toekomstig cultuurbeleid aan willen aangeven, legde hij uit. Geen ad hoc beleid meer, niet langer automatische geld geven aan bewezen activiteiten - wel eenmalige duwtjes in de rug bij de start van particuliere initiatieven. De gemeente ziet ook een actievere rol voor zich weggelegd zonder directe financiële repercussies; als bemiddelaar bij culturele samenwerking bijvoorbeeld. En waar mogelijk stelt het gemeentebestuur de eigen faciliteiten beschikbaar om evenementen van de grond te helpen tillen. Kim Stolker-bokaal Mooie intenties, maar ze boden de raad weinig houvast, aldus PvdA voorzitter Joukje van Roeden. ‘Ik weet niet waar ik ja tegen ga zeggen.’ Als de wethouder nu eens een Kim Stolker-bokaal instelde om het jeugdige zangtalent in de gemeente te stimuleren dan zou hij een duidelijk signaal geven, meende de oppositieleider. Ook de andere partijen misten heldere kaders die als meetlat kunnen dienen om de cultuurpot te verdelen. Marianne Lok van Opsterlands Belang weekte bij de wethouder de belofte los dat hij in elk geval een activiteitenlijst aan de visie zal toevoegen. Overigens gaat het niet om bijster grote bedragen in Opsterland, van de 1.3 miljoen euro die de gemeente aan cultuur besteedt, ligt het overgrote deel al vast. Zes ton vloeit naar het cultuuronderwijs en nog eens zes ton naar de bibliotheek. Blijft over 100.000 euro: voor de verschillende musea, voor theater de Skâns, en dan de rest nog.