Nationale Sport Week in Zuidoost Friesland

Zuidoost Friesland - Sportverenigingen, sportaanbieders en scholen in Zuidoost Friesland kunnen van 21 tot en met 28 april meedoen aan de Nationale Sport Week 2012. Sport Fryslân roept samen met de gemeenten in Zuidoost Friesland de lokale sportverenigingen en sportaanbieders op om hun activiteit voor de inwoners kenbaar te maken op www.nationalesportweek.nl.

Het project ‘Zuidoost Friesland in beweging!’ dat Sport Fryslân namens de gemeenten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf uitvoert, stimuleert inwoners tot een gezonde leefstijl met meer bewegen. Het project sluit aan bij de Nationale Sport Week omdat hiermee veel aandacht gegeven wordt aan het lokale sportaanbod. Inwoners van de gemeenten kunnen de lokale sportactiviteiten vinden op www.nationalesportweek.nl. Sportaanbieders kunnen een activiteit zoals een open les, demonstratie, clinic of open dag melden bij de coördinator ‘Zuidoost Friesland in beweging!, Inge Rundervoort via T: 0513 – 630 686 of E: i.rundervoort@sportfryslan.nl. Sport Fryslân zorgt ook voor lokale publiciteit.