Wetterskip Fryslan werkt aan vissenatlas

GROU - Wetterskip Fryslan werkt samen met andere partijen aan een vissenatlas. Hiermee krijgt het waterschap meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water.

Doel is gegevens over de verspreiding van alle vissoorten in het werkgebied van het waterschap te verzamelen en te publiceren. In andere provincies wordt al met vissenatlassen gewerkt. Deze blijken in een grote behoefte te voorzien. ,,Bij de uitvoering van ons werk aan het water en de aanleg van vispassages is het voor Wetterskip Fryslan van belang dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Een vissenatlas is daarbij een mooi hulpmiddel", aldus dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslan. In het project vissenatlas werkt Wetterskip Fryslan onder meer samen met vrijwilligersorganisatie RAVON, Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland, Sportvisserij Fryslan, Friese Bond van Binnenvissers, Provincie Fryslan, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het verzamelen van de gegevens en het bouwen van een database is inmiddels in gang gezet. Er is al een zogenaamde werkatlas beschikbaar. De komende periode wordt 'in het veld' nog onderzoek gedaan naar de ontbrekende gegevens.