Reacties op plan Koningspad: 'Laat het geen Blauw Pad worden'

Beetsterzwaag - Tijdens de presentatie van de toekomstvisie Opsterland door stedenbouwkundig bureau BFAS maandagavond slaakte PvdA raadslid Doeke Venema de verzuchting: ‘Laat het Koningspad niet verworden tot het Blauwe Pad, zoals in Groningen de Blauwe Stad.’

Met die opmerking sloeg Venema de spijker op de kop, vond BFAS directeur Kees Bentvelsen. De tijd van grote ruimtelijke plannen die van bovenaf worden opgelegd is voorbij, die werken niet meer in de praktijk. De kunst is om in een ruimtelijk groeimodel allerlei betrokken partijen te verenigen, die met elkaar de visie vormgeven. Dat is ook de kerngedachte van het ‘Toekomstperspectief Opsterland’, onderstreepte Lenneke Büller, als onderzoeker en inwoner van Tijnje betrokken bij de totstandkoming van de visie. ‘Om de uitwerking aanschouwelijk te maken, ontkom je er echter niet aan om ontwikkelingen in te vullen. Zoals bijvoorbeeld woonvormen in het buitengebied, met als gevolg dat daar alle aandacht naar uitgaat. Maar we zeggen niet: zo moet je het doen, we hebben slechts willen wijzen op de mogelijkheden.’ De BFAS mensen gaven op uitnodiging van politieke partij Opsterlanders een toelichting op de visie, die het bureau vorig jaar zomer aan de gemeente heeft aangeboden. BFAS heeft van het ministerie van EZ een innovatiesubsidie ontvangen om nieuwe ideeën over ruimtelijke ordening op het platteland bij elkaar te brengen. ‘Wij bedenken eigenlijk niets zelf, maar we bundelen nieuwe inzichten’, aldus directeur Bentvelsen. Zo heeft het bureau het project ‘knooperven’ in Tubbergen bestudeerd, waar op voormalige boerenerven de bouw van acht tot tien woningen wordt toegestaan. De bewoners moeten in ruil over hun erf een publiek wandelpad openstellen, en oude boomsingels aanleggen en onderhouden. Naast geïnteresseerde vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen, hadden vrijwel alle politieke partijen hun ‘Romte’ deskundigen naar de presentatie afgevaardigd. De aanwezige vertegenwoordigers voelden wel wat voor de uitnodiging van BFAS om eens een kijkje te nemen in Tubbergen of de Utrechts Heuvelrug, waar soortgelijke ontwikkelingen gaande zijn. Als enige grote partij ontbrak het CDA. En ook het college liet het afweten, toch wel een tikje teleurstellend, gaf Büller toe. ‘De visie richt zich weliswaar op heel Nederland, maar zoemt in op Opsterland. Ik zou ook graag aan B&W de ideeën willen toelichten.’ In ieder geval heeft Opsterlanders het toekomstperspectief geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad. De visie valt te lezen op de website van BFAS.