Herindeling van de baan; Opsterland nog tenminste 20 jaar zelfstandig

Opsterland - De gemeentelijke herindeling gaat aan Opsterland voorbij. De komende twintig jaar mag Opsterland van de provincie zijn eigen boontjes blijven doppen. De bestuurkracht van de gemeente is ‘robuust genôch’, vindt gedeputeerde Tineke Schokker.

‘Wij hebben kritisch naar onszelf gekeken en zo de provincie weten te overtuigen dat we hier in Opsterland goed bezig zijn’, is de opgeluchte reactie van burgemeester Francisca Ravestein. De burgemeester doelt daarbij op het onderzoek van WagenaarHoes. Tamelijk ongewoon voor bestuurskringen nodigde het college vorig jaar het organisatieadviesbureau uit om het functioneren van de gemeente eens kritisch tegen het licht te houden. De provincie heeft die bereidheid tot zelfreflectie beloond, aldus Ravestein. Het advies over opdeling van de commissie van wijzen is door het besluit met twintig jaar opgeschort. De timing van het WagenaarHoes onderzoek was niet toevallig, de herindelingkoorts liep destijds hoog op, Heerenveen en Smallingerland maakten allebei aanspraak op een part van Opsterland. Uit het onderzoek kwamen een paar minpunten naar voren; zo stelde de gemeente zich in regionale kwesties vaak afwachtend op, daarbij buurgemeenten lang in het ongewisse latend over welke positie Opsterland zou innemen. Maar over de hele concludeerde het bureau dat Opsterland voorlopig genoeg in zijn mars had om zelfstandig verder te gaan, juist het plattelandskarakter diende ondubbelzinniger te worden beleden als tegenwicht voor de verstedelijkte buurgemeenten. Om de bestuurskracht op termijn vol te houden, moest Opsterland wel op onderdelen samenwerken met de Stellingwerven, in het zogenaamde OWO verband. Dat partnerschap is intussen bekrachtigd. Rust in de tent ‘Ik ben blij dat de provincie ons de ruimte geeft voor onze eigen koers’, zegt Ravestein. Haar prikkelbaarheid ten opzichte van Heerenveen heeft inmiddels plaats gemaakt voor waardering over de opstelling van de buurman. ‘Dit brengt rust in de tent.’