Hemrik zet zich nadrukkelijker op de kaart

Hemrik - Wie op de doorgaande weg langs Hemrik rijdt, is het dorp gepasseerd voordat hij er erg in heeft. Een plukje huizen hier en daar, en je bent alweer buitenuit. Dat moet anders vinden de bewoners. Uit de afgelopen week gepresenteerde dorpsvisie blijkt de wens van het dorp om zich nadrukkelijker op de kaart te zetten.

‘Hemrik heeft zijn inwoners veel te bieden maar houdt het voor de buitenwereld goed verborgen’, zegt voorzitter Binne Visser van Plaatselijk Belang. ‘We zijn nog te bescheiden.’ Vanuit dat besef heeft het dorp zijn eerste dorpsvisie opgesteld, met behulp van Lies Siegersma van stedenbouwkundig bureau Karus uit Drachten. De fysieke markering van de dorpskom is een van de belangrijke speerpunten op de korte termijn, evenals de digitale toegang middels internet: ook de buitenwereld moet weten dat Hemrik een fijn dorp is om te wonen en te recreëren. Duidelijk kruispunt Met zijn onlangs geopende multifunctioneel activiteitencentrum (MFA), en de daarin opgenomen brede school, heeft Hemrik op dit ogenblik niet echt reden tot klagen, bevestigt Visser, maar er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. Doordat het MFA nu aan de overkant van de doorgaande Binnenwei ligt, moeten de schoolkinderen en andere bezoekers veel vaker oversteken dan voorheen. Dat maakt dae verkeerssituatie er niet veiliger op. De aanleg van een duidelijk kruispunt biedt een oplossing, aldus de PB voorzitter. ‘Op die manier benadruk je ook de toegang naar het MFA en onze culturele trots de Witte Kerk.’ Historisch verspreid De markering van het dorp verdient ook verbetering aan de oost en de westkant, valt in de dorpsvisie te lezen. Goed herkenbare entrees en een optisch smallere wegprofilering van de Binnenwei moeten aan iedereen kenbaar maken dat men een dorp binnentreedt. Doorgetrokken bomenrijen zouden het lint van historisch verspreide woonbuurten met elkaar kunnen verbinden. Enkele open stukken lenen zich overigens nog prima voor bebouwing, menen de Hemrikkers, alsook de plek waar nu nog de twee voormalige scholen staan. Geen vrije sectorwoningen, die zijn er voldoende, maar twee onder een kappers en huurwoningen om starters en de jeugd een kans te geven, verduidelijkt Visser. ‘We mogen dan een woondorp zijn, maar we willen wel onze voorzieningen op peil houden, ook op langere termijn. Nu concentreert alle woningbouw zich in de groeikernen Gorredijk en Ureterp, laat die twee er ieder bijvoorbeeld 75 inleveren ten gunste van de kleine dorpen, dat geeft lucht.’ Plaatselijk Belang wil binnen afzienbare tijd met de gemeente om tafel om de toekomst door te praten aan de hand van de nu vastlegde ambities.