Cliënten Woodbrookers krijgen therapeutische judolessen

Kortehemmen - In behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen gaat op woensdag 18 april het project 'Judo met Zorg' starten. Twee groepen jongeren (tussen ca. 12 en 21 jaar), allen cliënt bij de zorgorganisaties Pi-groep en Woodbrookers, gaan een workshop volgen van 10 weken waarin ze kennis maken met de judosport. De judoworkshop wordt gegeven door Stichting Judopromotie Marco Oord uit Ureterp. Het project is een gezamenlijk initiatief van deze stichting en de Pi-groep, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Drachten.

Het doel van deze workshop is om de jongeren –als onderdeel van hun behandeling en/of begeleiding vanuit de zorgorganisaties- te helpen meer zelfvertrouwen op te bouwen, anderen te respecteren, regels te stellen en bewuster om te gaan met zaken als pesten, agressie en geweld. Judo bestaat uit veel bewegen en snel reageren. Een goede concentratie, snelle reacties en het vinden van een goede balans is noodzakelijk om op de been te blijven. Het is een sport met 'vallen en weer opstaan', grenzen verleggen en zelfvertrouwen opbouwen. Maar, judo is niet zomaar een sport, judoregels en -gewoonten zijn gebaseerd op respect voor anderen. Door judo leer je regels te stellen en anderen daarop te wijzen en mede daardoor bewuster om te gaan met bijvoorbeeld pesten, agressie en geweld. De onderwerpen in de lessen zijn onder andere: motorische vaardigheden, balans, valbreken, beenworp, heupworp, houdgreep en er wordt aandacht besteed aan de judo-etiquette, respect tonen voor elkaar, veel actief bewegen en bovenal plezier tijdens de lessen. De totale workshop vindt plaats in het tweede kwartaal 2012 met een looptijd van 10 weken. De wekelijkse lesblokken worden thematisch opgezet en na afloop is er gelegenheid voor zelfreflectie en evaluatie. De begeleiders van Woodbrookers en Pi-groep ondersteunen daarbij vakinhoudelijk. Binnen Stichting Judopromotie Marco Oord is kennis aanwezig rond 'Judo met Zorg'. Dit initiatief van de Judo Bond Nederland (JBN) won in 2009 de nationale Jeugdhulpprijs. De JBN ondersteunt deze workshop 'Judo met Zorg' met een subsidie speciaal voor dit project bij Pi-groep en Woodbrookers.