Jaar van de Historische Buitenplaats in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Dit jaar is het het landelijke Jaar van de Buitenplaats. Per provincie is een activiteitenkalender gemaakt met een keur aan rondleidingen, open tuien en concerten. De kalender is te vinden op www.buitenplaatsen2012.nl.

Beetsterzwaag is nadrukkelijk aanwezig waar het gaat om historische buitenplaatsen. In het dorp zijn zo'n tien buitenplaatsen of overblijfselen daarvan te vinden. Beetsterzwaag heeft daarom het Jaar van de Buitenplaats aangegrepen om zijn cultuurhistorisch erfgoed extra in het zonnetje te zetten met lezingen, wandelingen, excursies en een expositie. Op de website BeetsterzwaagNatuurlijk.nl is dit uitgebreide programma te vinden. Het hoogtepunt van de activiteiten is op zaterdag 8 september. Het is dan landelijke Open Monumentendag en dat heeft als thema ‘Groen van toen'. De schoonheid van Beetsterzwaag is alom bekend. Met name in het weekend komen mensen van heinde en verre om hier een wandeling of fietstochtje te maken. Weinigen beseffen dat al het groen van Beetsterzwaag zijn oorsprong vindt in landgoederen die hier zijn aangelegd op woeste gronden en landbouwgebied in het beekdal van het Koningsdiep. Laat staan dat men zich realiseert dat het Pakabosje aan de Boslaan onderdeel was van de buitenplaats van het Eysingahuis. Of dat het bosje tussen het Merkelân en Hazzeleger het doolhof was dat bij de buitenplaats Lyndensteyn hoorde. En wie heeft er wel eens van landgoed Walrich gehoord? Door deze verrassende kennis krijgt het groen van Beetsterzwaag een vierde dimensie. Dankzij een bijdrage uit het Belvedèrefonds kon de historie van de buitenplaatsen in en rond Beetsterzwaag wetenschappelijk in kaart worden gebracht. Tien landgoederen zijn bestudeerd vanaf de ontstaansgeschiedenis van Beetsterzwaag tot heden. Men onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de verzamelde kennis, plaatmateriaal en plattegronden in een boek te bundelen. Op die manier kan dit alles beschikbaar komen voor alle liefhebbers. Naast deze extra activiteiten worden ook de jaarlijkse succesvolle rondeleidingen en excursies geprolongeerd. Vanaf mei is de Tropische Kas weer open met de maandelijkse parkwandeling en rondleidingen door het historische kassencomplex (www.tropischekas.nl). In de maanden juni tot en met augustus start er elke woensdagmorgen een wandeling onder leiding van een dorpsgids langs historisch Beetsterzwaag.