Groene begraafplaatsen verdienen aandacht

Leeuwarden - Fryslân telt zo’n 460 begraafplaatsen en kerkhoven.

Met de cursus ‘praktisch beheer van begraafplaatsen in Friesland, stelt Landschapsbeheer Friesland eigenaren, beheerders en vrijwilligers in staat deze markante plekken te behouden. De eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het onderhoud en beheer van begraafplaatsen in Fryslân. Behalve praktische informatie over het onderhoud van grafmonumenten en het groen, besteedt de cursus ook aandacht aan de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaats, zoals symboliek en rituelen. Op het programma staat onder meer een excursie op de algemene begraafplaats aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden. Deelnemers kunnen de cursus een vervolg geven met een praktijkdag ‘restauratie van graven’ op 12 mei of 8 september. Deze praktijkdag kan ook los van de cursus worden gevolgd. Deelnemers gaan aan de slag op de algemene begraafplaats in Leeuwarden. Opgeven De cursus wordt gegeven op 25 april of 5 september in het Historische Centrum Leeuwarden. Voor de praktijkdag restauratie van 12 mei of 8 september dienen belangstellende zich apart op te geven. Opgeven kan telefonisch of per mail bij het secretariaat van Landschapsbeheer Friesland (0512 – 383800 of info@landschapsbeheerfriesland.nl, o.v.v. Cursus begraafplaatsen of Praktijkdag restauratie). Foto: Martijn Broekman