Laatste geld heropening Polderhoofdkanaal is in de knip

Beetsterzwaag - De ‘BOK’ is rond, daarmee valt het laatste financiële puzzelstuk van de begroting voor het Polderhoofdkanaal op zijn plek.

Vorige week tekende de provincie de bestuurlijke overeenkomst waarmee het 4.5 miljoen euro voor de herinrichting van het Polderhoofdkanaal vrijmaakt. Daarbovenop houdt de provincie een half miljoen achter de hand mochten de totale kosten voor het project onverhoopt toch het budget van 17 miljoen overstijgen. De formele bekrachtiging lag in de lijn van verwachtingen, maar heeft nu juridisch beslag gekregen. Onderdeel van de overeenkomst is de natuurcompensatie, de provincie stelt daarvoor twintig hectares ruilgronden ter beschikking. De ruilhectares zullen voornamelijk in Smallingerland worden ingezet om de agrarische landerijen naast natuurgebied de Kraanlânnen een passende bestemming te geven. Wethouder Rob Jonkman toonde zich ook verheugd over de verbetering van de onderlinge verstandhouding tussen voor- en tegenstanders van het PHK project. Onlangs hebben de plaatselijke belangen van Nij Beets en De Veenhoop met de bezwaarmakers om tafel gezeten, de verhoudingen zijn ‘weer zoals voorheen’, wist de wethouder te melden. Op verzoek van de bezwaarmakers is de uitspraak door de Raad van State verdaagd tot na de zomer, tot die tijd worden de werkzaamheden nog niet hervat, aldus Jonkman. De geplande heropening op 1 juli 2015 komt echter niet in gevaar.