FieschepalenFriese waterlinie in beeld

De Blesse - Voor een groot aantal belangstellenden, waaronder veel liefhebbers van de Friese historie, werd afgelopen vrijdag de gerestaureerde Blessebrugschans bij De Blesse voor het publiek opengesteld.

Voor het zover was, werd het oorlogstoneel van het rampjaar 1673 in beeld gebracht. Musketiers onder aanvoering van de beruchte bisschop van Munster, Bernhard von Galen alias Bommen Berend, probeerden het leger van onderbevelhebber Van Aylva bij de Bressebrugschans tot overgave te dwingen. Volgens geschiedschrijving dwong de aanhoudende regen de aanvallers zich terug te trekken. Tot de Friese waterlinie behoorden in het verleden ook de Breebergschans bij Donkerbroek, de vesting Gorredijk en de schans bij Frieschepalen. Een commissie bestaande uit Plattelânsprojecten Zuidoost Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en Plaatselijk Belang Frieschepalen is momenteel bezig met het weer in beeld brengen van de verdwenen Schans op de grens van Groningen en Fryslân. Bijgaande foto's zijn gemaakt door Willem Dolstra uit Bakkeveen.