Locatiekeuze MFC Lippenhuizen nog onbeslist

Lippenhuizen - Langs de sportvelden of aan de dorpsrand - de strijd tussen Lippenhuizen en het college over de plek voor de beoogde brede school gaat nog door tot het najaar. Voorlopig staat het dorp op punten voor.

Alle fracties steunden maandagavond de motie van PvdA, waarin Ria Blaak wethouder Klaas de Boer opriep om opnieuw met Lippenhuizen te onderhandelen over de locatie van de brede school annex dorpshuis. In haar toelichting op de motie hekelde Blaak de plotselinge draai van de wethouder die, in weerwil van de met het dorp overeengekomen keuze, te elfder ure toch de goedkopere variant aan de buitenrand van Lippenhuizen heeft aangewezen als bouwplaats.‘Het college verspeelt op die manier alle betrouwbaarheid’, meende Blaak, een constatering die min of meer door de hele raad werd gedeeld. Toch kon de wethouder ook op enig begrip rekenen, de coalitie van OB, CU en CDA, met daarbij D66 vinden de meerkosten van 615.000 euro voor de door het dorp gewenste plek aan het sportterrein aan de hoge kant in het licht van de bezuinigingen die Opsterland nog te wachten staan. Aan de andere kant kan de gemeente niet zomaar voorbij gaan aan gemaakte afspraken, gaven de partijen aan. Volgens OB-er Sikke Marinus zit er nog financiële ruimte in de begroting voor het mfc aan het sportterrein, en Gerrit Weening van de CU wil dat het college de waarde van de bouwkavels, die dan overblijven aan de Swanneblom, bij de uiteindelijke berekening betrekt. Voor Lippenhuizen, wederom in grote getale aanwezig op de vergadering, betekent het uitstel de spannende epiloog van een overleg dat inmiddels al zo’n vijftien jaar duurt. De drie betrokken partijen uit het dorp – basisschool De Flecht, dorpshuis De Mande, en sportvereniging THOR – hebben elkaar als medegebruikers nodig om het hoofd boven water te houden, betogen zij. Lopen de onderhandelingen onverhoopt op niets uit, dan valt THOR sowieso af, doet De Mande naar alle waarschijnlijkheid niet mee, en blijft slechts De Flechte over als gebruiker met minimale faciliteiten.