Bouw en onderwijs schreeuwen om uitwisseling

BALK - Bedrijven en opleidingen in de bouw en infra moeten hun kennis en ervaringen blijven delen.

Dat is nodig om de kwaliteit van het vakonderwijs en dus de kwaliteit van nieuwe vaklieden hoog te houden. Mensen uit onderwijs en bouw en infra gingen er donderdagmiddag op het Provinsjehûs met elkaar over in gesprek op een symposium over de verbinding tussen onderwijs en praktijk. Fryslân kampt net als de rest van Nederland met een teruglopende belangstelling voor bouwopleidingen. Terwijl er over vijf jaar een groot tekort dreigt te ontstaan aan vaklieden. Dan gaat een grote groep werknemers uit de bouw met pensioen. Onderwijsinstellingen en bouwbedrijven zoeken naar manieren om jongeren weer enthousiast te krijgen. Een docentenstage vorig jaar werd positief gewaardeerd. De docenten konden een kijkje in de bouwkeuken nemen en zien welke disciplines allemaal nodig zijn. De bouwlui leerden meer over het motiveren van leerlingen en instrueren van medewerkers. Beide partijen hadden er dus baat bij. Toch liep er dit jaar niemand stage. Het minisymposium bracht bouwbedrijven, onderwijsinstellingen en opdrachtgevers bij elkaar. Opdrachtgevers kunnen een belangrijke rol spelen om projecten aan te dragen. Zij weten immers in een vroeg stadium welke projecten eraan komen en geschikt kunnen zijn voor onderwijsprojecten. Het onderwijsveld heeft grote behoefte aan echte projecten. Projecten waar stagiaires – leerlingen, maar ook docenten – in de praktijk ervaren hoe het werken in de bouw is. Gedeputeerde Poepjes zei in haar toespraak dat de provincie als opdrachtgever moeilijk stagiaires vindt, terwijl ze toch veel te bieden heeft. Zij riep de aanwezigen op daar gebruik van te maken. Poepjes wil graag meer jongeren betrekken bij grote Friese infraprojecten. De provincie Fryslân organiseerde het symposium om de uitwisseling tussen bouw en onderwijs nieuw leven in te blazen. De deelnemers spraken af het onderwijs een duidelijkere plaats te geven in de Friese infraprojecten, bijvoorbeeld met leerlingwerkplaatsen. Ook spraken ze af aandacht te vragen bij de Friese gemeenten voor dit onderwerp. Net als de provincie kunnen zij goede projecten aanbieden voor onderwijsprojecten. Tenslotte besloten de deelnemers een aanjager aan te stellen om docentenstages te bevorderen.