Bouwstop voor grote projecten in Opsterland

BEETSTERZWAAG - De raad zet een streep door de grote projecten. Vanwege de noodzaak tot bezuinigingen gaan de grootschalige opknapbeurten in Gorredijk en Bakkeveen voorlopig in de ijskast.

De aanhoudende recessie slaat inmiddels ook ondubbelzinnig toe in Opsterland, zo bleek afgelopen maandagavond in het raadsdebat over de houdbaarheid van de financiën. Het moment van de waarheid vormde de tussentijdse perspectiefbrief van wethouder Rob Jonkman, waarin een somber beeld wordt geschetst over de vooruitzichten: de gemeentelijke inkomsten dalen, de kosten lopen op. Bovenop het tekort van 555.000 euro dat Jonkman nu al voorziet voor 2012, stapelde zich afgelopen week nog eens een tegenvaller uit het gemeentefonds van twee ton. Opsterland moet in 2013 in ieder geval rekening houden met 2.5 miljoen aan bezuinigingen, en dan hangen de decentralisaties van de Wet werken naar vermogen, de Awbz, en de Jeugdzorg de gemeente nog boven het hoofd. Ga er maar aan staan, gaf de wethouder de fracties te kennen, graag hoorde hij nu al waar de prioriteiten van de partijen liggen om de komende begrotingsvoorbereidingen eenvoudiger te maken. Het meest pasklare antwoord kreeg Jonkman prompt van CU partijgenoot Gerrit Weening: ‘Nieuwbouw Burgmeester Harmsma School en de Skâns uitstellen, Centrum-Oost plannen afslanken, Dúnsân dorpsvernieuwing in de koelkast, Ripergebiedsontwikkeling idem, Turfroute niet uitbaggeren. En plan Loevestein herzien: bouw starterwoningen om de markt op gang te krijgen.’ Met name de raadsleden uit Gorredijk moesten even slikken bij zoveel rechtlijnigheid, maar bij zijn coalitiepartners kan Weening rekenen op steun. Geld dat je niet hebt kun je niet uitgeven, vinden ook OB en CDA. Op de PvdA na, die voorzichtig probeerde een balletje op te gooien over een verhoging van de ozb, wil geen van de partijen tornen aan de belastingen. ‘Dat is in deze tijd snijden in eigen vlees’, waarschuwde Hielke de Vries van de VVD. Met OB-er Marcel van Opzeeland ziet hij meer in het terugdringen van sociale kosten door een beroep te doen op het oplossend vermogen binnen de dorpen zelf, dat zou ook nog eens de vitaliteit kunnen versterken. Van Opzeeland had het voorbeeld bij de hand van Siegerswoude, waar de onderlinge dorpshulp, op gang gebracht door een simpel initiatief, een vlucht heeft genomen. Romke de Jong van D66 wil dat het college het overbodig vastgoed ten gelde maakt om gaten te dichten, de plannen voor Centrum-Oost dienen in zijn optiek onverkort doorgang te vinden om de economische swung in het grootste dorp van Opsterland te behouden. Radicaal tegenover de coalitiepartijen stond Leo Andringa, in plaats van een bouwstop wil Opsterlanders juist nu investeren om de lokale economie aan te zwengelen. Andringa wil daartoe 20 miljoen euro lenen, de rentelasten neemt zijn partij voor lief. Het slechtste wat je nu kunt doen, hoonden de andere partijen.