Rabobank Coöperatiefonds keert opnieuw uit aan lokale projecten in Opsterland

GORREDIJK - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Heerenveen hebben vertegenwoordigers van 18 lokale projecten vorige week een donatie ontvangen uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Gorredijk. Het Coöperatiefonds van Rabobank

Heerenveen-Gorredijk is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Besluitvorming over aanvragen vindt plaats door leden van de ledenraad van de bank. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. De volgende projecten uit de omgeving van Gorredijk ontvingen een donatie uit het fonds: · Plaatselijk Belang Jonkerslân voor het creëren van een koek en zopie gelegenheid bij de ijsbaan; · PKN Ontmoetingskerk Gorredijk voor de restauratie van het orgel; · Stichting Sportgebouw Nij Beets voor de renovatie en uitbreiding van sportcomplex De Blauwe Kamp; · V.V. Jubbega voor de aanschaf van een elektronisch scorebord; · Gymnastiekvereniging Advendo Langezwaag voor de aanschaf van een tumblingbaan; De commissie - bestaande uit leden en medewerkers van de bank – komen meerdere keren dit jaar bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Wij en de samenleving’.