Geslaagden CSG Liudger Drachten, Burgum en Waskemeer 2012

Drachten - Atheneum

Cultuur en Maatschappij Tirsa van den Broek, Ureterp; Detmer Cnossen, Opeinde; Mireille Hoekstra, Beetsterzwaag; Gerwolt Jongsma, Gorredijk; Nynke Oudman; Laure Postma; Melissa Roersma; Anna Silvius; Nynke van Toor; Rosan Veenstra, Beetsterzwaag; Anita Vellinga, Burgum; Lieske Zonderland, Beetsterzwaag. Economie en Maatschappij Sytske Bergsma, Eastermar; Lotte van Burgsteden, Waskemeer; Tirzah Dekker; Jildou Galema, Ureterp; Janet Haagsma, Garyp; Youssef Hamka, Burgum; Tjimka Hofstee; Lippe Kleinhuis, Earnewald; Marloes Kuijper; Ellen Luinstra, Burgum; Lars Mulder; Pieter Post; Gert Postma, Oudega; Diana Rietkerk, Ureterp; Joanne Tabak, Beetsterzwaag; Mark Wilming. Natuur en Gezondheid Loïs Ausma; Anne Cnossen, Opeinde; Martina Groeneveld, Waskemeer; Alex Hoenders, Bakkeveen; Lieke Horenberg, Beetsterzwaag; Vivienne Jorna; Bauke Ketelaar, Beetsterzwaag; Nynke Tuinstra, Burgum; Erwin van der Veen. Natuur en Techniek Mitchell van den Adel; Klaas-Isaäc Bijlsma, Burgum; Ruben de Boer, Oudega; Ilse van Bruggen, Burgum; Margriet Buma, Siegerswoude; Jasper Faber, Ureterp; Marten Sjoerd van Harten, Garyp; Lysbeth Hofstra, Burgum; Evert Hollander, Beetsterzwaag; Siebe Houtsma, Burgum; Kristel de Jong, De Wilgen; Mirjam de Jonge; Miriam Lindeboom, Wijnjewoude; Daniko Sindhunata; Erik Smedes, De Wilgen; Jelle Talstra, Beetsterzwaag; Hubald Verzijl; Aalze Vriezema, Drachtstercompagnie; Rick van der Wal, Wijnjewoude; Sytse Wijnja, De Wilgen. Gymnasium Cultuur en Maatschappij Marjanne Elzinga, De Wilgen; Elske Kronemeijer, Beetsterzwaag. Economie en Maatschappij Jan Pieter Fortuin; Daan de Grefte, Oosterwolde Fr; Annemarie Dik; Anja van Driel; Esmee Groen; Willemien Netjes, Beetsterzwaag; Marije van der Wal, Burgum; Kirsten van der Werff. Natuur en Gezondheid Ellen de Haan, Ureterp; Marit Hoekstra; Astrid Stoker; Wanda Zandbergen, Ureterp. Natuur en Techniek Lidwien Fabius, Beetsterzwaag; Nick de Meer; Frits Sweijen. Havo Cultuur en Maatschappij Wietske Akkerman; Lisanne Algra; Jurriaan de Boer, Opeinde; Danouk Bom; Nicky Bouma, Bakkeveen; Emma de Bruin; Marinka Deinum; Margrethe van der Gang, Eastermar; Mirjam de Groot; Marjan van Houten, Nij Beets; Lisa Hozeman, Drachtstercompagnie; Sanne Hunneman; Lisalot Krans; Suzanna Nieuwenkamp; Sanne Schilstra, Oosterwolde; Ruth Stienstra; Iris Wagenaar; Jin-Li Wieldraaijer; Iris Myrthe Wijmenga, Siegerswoude; Veerle Zijlstra, Boornbergum. Economie en Maatschappij Danielle Amperse; Lisette Barkmeijer, Boornbergum; Riemer Bies, Haulerwijk; Ivo de Boer; Marleen Bootsman, Winschoten; Jeroen Boschma, Oudega; Folkert Bosma, Boelenslaan; Amarens van Breden, De Wilp; Rogier Broekman, Beetsterzwaag; Rinze van der Brug, Houtigehage; Hidde Dijkstra, Beetsterzwaag; René Dijkstra; Hessel Dik; William Eikenaar; Jurjen Elzinga, De Wilgen; Myrdin Ernstsen; Wilma Haak; Alie de Haan, Haule; Marco Haitjema; David Hofstee; Kevin Huizinga, Oosterwolde; Mathijs Jansma; Julius Jelsma, Beetsterzwaag; Gjalt de Jong; Rinze Keizer, Kortehemmen; Hester Kok; Eric Landheer, Beetsterzwaag; Jelle Oenema, Haule; Stefan Oost, De Wilp; Anniek Schuil; Erwin Sikkema; Rutger Soldaat; Ruud Spithoff; Charlotte Strijbos; Harm Tel, Haule; Jennie Veenstra; Lianne van der Werf; Yoran Wijkstra. Natuur en Gezondheid Atsje Jannie Algra, Garyp; Thea-Nynke Bloemhof, Burgum; Wietse Rink de Boer; Inge Castelein; Sylvia de Groot; Anissa Ifrassan; Debbie de Jong, Rottevalle; Hanneke Kloosterman, Ureterp; Jouke Kooistra, Garyp; Marijke Lenssen, Oosterwolde; Maria Piet, Een-West; Laura Poortenaar; Jildau Schilstra, Oosterwolde; Gejanne Sibma, Ureterp; Annejet Tamminga, De Wilgen; Frits Teljeur, Opeinde; Marike Tolsma; Mechteld Vaandrager, Boornbergum; Vera Veltman; Hidde de Vries; Shanna Irish de Vries, Oosterwolde; Siegriet de Vries, Oudega; Marije Welling; Marieke van der Woude; Thomas van der Zwaag, Marum. Natuur en Techniek Rik-Tinus Bosma, Rottevalle; Carmen Buursma; Maarten Compagnie; Djoeke Dijkstra; Lennard Haze; Hielke Hiemstra, Ureterp; Martijn Homsma, De Wilgen; Reinder Klazenga; Jesse Koch; Sjoerdtje van der Meulen, Rottevalle; Thomas Mol, Nijega; Hester Rijken; Ruben Rohaan, Siegerswoude; Selmer Rozema; Tjeerd Siegersma; Joan Slagter; Kenrick Stadt, Nij Beets. * Geen plaatsnaam is Drachten LOCATIE SPLITTING Basisberoepsgerichte leerweg Techniek Bouwtechniek Sybren Postma; Auke-Jan Pruis, Burgum; Jacob Ruiter, Oudega. Metaaltechniek Ruben Jan Jakobs, Wijnjewoude; Joost Kouwenoord, Ureterp; Wiebe Sprietsma, Burgum; Arjen Zwart, Burgum. Voertuigentechniek Berend de Jong, Hemrik; Jeroen Lourens, Ureterp; Roy van der Meer; Theo Spoelstra, Garyp; Jeffry Struijk; Pieterharm Sytsma, Oudega; Geert Tolsma, Ureterp. Landbouw Landbouw-breed Jissie Akkerman, Oudega; Anton Geerligs, Burgum; Youri Heida, Nij Beets; Dayna Posthumus, Ureterp; Douwe Spoelstra. Zorg en Welzijn Zorg en welzijn-breed Anneke Bruinsma, Boornbergum; Wilma Donker, Siegerswoude; Marjanne Hellinga; Jacelin van der Huijgevoort; Josien Janse, Burgum; Marjanne Kempenaar, Hurdegaryp; Esther Kits; Ieneke Prins, Noardburgum; Hilde van der Schans; Marleen Sieswerda, Sumar; Tom van Tits, Oudega; Rianne van der Veen; Annemarije de Vries, Burgum; Lysenka Wiegersma, Marum. Sport Dienstverlening en Veiligheid Jelmer Groos, Opeinde; Vera van Kammen, Rottevalle; Mandy Wiltjer, Haulerwijk. Economie Handel en administratie Rik Annema, Surhuisterveen; Gino Corona; Carmen Elzinga; Jeffrey van der Jagt; Michael Meister; Elizabeth Pitstra. Kaderberoepsgerichte leerweg Techniek Bouwtechniek Beint van der Meer, Sumar; Hendrik Tolsma, Ureterp; Lieuwe Zeilstra, Eastermar. Metaaltechniek Berend de Boer, De Tike; Marc van der Heide, Ureterp; Bauke van der Kooi, Opeinde; Hendrik Veltman, De Tike; Wiebe Wesstra, Haulerwijk; Arjen de Wilde, Burgum. Voertuigentechniek Fedde Geert de Boer, Rottevalle; Casper Helmig, Sumar; Richard IJbema, Opende; Klaas Mulder, Burgum; Wiard Renkema, Wijnjewoude; Bernard Tabak, Oudega. Instalektro Anne-Albert Bosma, Rottevalle; Hendrik Gerrit Elzinga, Oudega; Hylke Holtrop, Nij Beets; Thomas Kroeze, Siegerswoude; Sander Storm, Surhuisterveen. Economie Handel en administratie Jorrit Adema, Opeinde; Rick Boonstra; Hendri Boven; Rodjal Burleson; Thomas Draaistra, Opeinde; Remco Groen, Burgum; Sander Kool; Jordan Oosting; Rowena Scheer, Boelenslaan; Wouter Smeding; Robin Smith; Rianne Teeninga; Lucas de Witte. Landbouw Landbouw-breed Silmantha Hooijenga, Rottevalle; Jildau Loopstra, Drachtstercompagnie; Remy Meurer, Oosterwolde. Zorg en Welzijn Zorg en welzijn-breed Anje Bergsma, Earnewald; Fokalyn Bil, Boornbergum; Marlies de Boer, Oudega; Wietske van der Boon, Noardburgum; Jildou Dijkstra, Ureterp; Melissa Doorn, Garyp; Baukje de Haan; Nienke Hartholt, Burgum; Nynke van der Heide; Marije Hellinga; Maaike Hogeveen; Sabina de Jong, Ureterp; Charissa Kallenkoot; Mirjam Kooyker; Petra Leistra; Lianne Lindeboom, Donkerbroek; Christy van der Meulen, De Tike; Sanne Postma; Wietske Postma, Ureterp; Christianne Pruis, Burgum; Angelica Roseboom; Anke van der Sloep, Nij Beets; Akkelyne van der Veen, Suwald; Ilse Veen, Ureterp; Baukje Visser, Drachtstercompagnie; Janna van der Wal, Sumar; Kim van Walstyn; Marleen Wijma. Sport Dienstverlening en Veiligheid Jacco Bekkema, Rottevalle; Cornelis Bosma, Boornburgum; Boaz van den Broek, Ureterp; Sjouke Bron; Djohy de Calonne; Raoul Dijkstra, Surhuisterveen; Gerwin de Haan, Rottevalle; Geert van der Hoek; Wesley Hogeveen; Rick Huizing, Bakkeveen; Juan Koelstra, Burgum; Fabian Til; Erwin Til; Jacco Uithoff, Waskemeer; Anita Vellema; Frank Visser; Andre van der Wal, Oudega; Kim van der Wal. Theoretische Leerweg Althia Baguio, Wolvega; Doetie de Boer, Oudega; Esther de Boer; Sjoukje Bosma, Opeinde; Jan Bruinsma, Boornbergum; Gerhard Dekker; Justin Douna; Gerard Douwsma; Rob Feijen; Laura Gardenier; Jos Geerligs, Drachtstercompagnie; Kevin de Haan; Arne Harmens; Hidde Hoekman, Opeinde; Henny Hoekstra, Drachtstercompagnie; Lycke Hoekstra, Kortehemmen; Evan Hofstee; Louw de Jong; Dylan de Jong; Harmen Jonker, Oudega; Sanne van der Kooi, Boornbergum; Jan Auke Kooistra, Oudega; Romke Kooistra, Oudega; Wieke Lindeboom, Beetsterzwaag; Jelmer van der Meulen; Ronald Mook; ChiTai Nguyen; Gino Oord; Sander Postma; Suzik Sadulla; Jerrel Schriemer; Sean van Smeden; Marit Stuurman, Beetsterzwaag; Marijke Tabak, Nijega; Marrit Tabak, Ureterp; Julia Tiemersma; Jelmer Tuinenga; Martijn Veneboer; Kimberley de Vries, Ureterp; Dirk de Vries, Oudega; Auke van der Wal, Opeinde; Stan Wieldraaijer; Sanne Zandstra. Gemengde leerweg Economie Handel en administratie Sicco-Jan Boersma; Anjo Kuperus; Joaquim Teleng. Technologie Shyron Brigitha; Erik de Vries; Jelle Wijma,Opeinde; Jochem Wouda, Beetsterzwaag. Techniek Technologie Sjoerd van der Heide. Zorg en Welzijn Technologie Lisanna Gordijn. Zorg en Welzijn-breed Marijke Blom, Ureterp; Baukje Dijkstra, Opeinde; Anna Evangelidaki-Veldman; Annie Hoekstra, Boornbergum; Anja Jager; Ileen Meulman; Klaske Pander, Opeinde; Sylvana Roersma; Saskia Sietzema, Ureterp; Thirza Terpstra. * Geen plaatsnaam is Drachten LOCATIE BURGUM Theoretische Leerweg Romke Adema; Jasper Annema, Hurdegaryp; Folkert Algra; Mark Bastiaannet; Jeanet Bloemhof, Sumar; Linze Bloemhof, Sumar; Eline Boelens; Robbert Bonnema, Hurdegaryp; Janine Breekveldt; Danny Cuperus, Hurdegaryp; Nynke Dijkstra, Feanwâlden; Fardau Douma; Hidde Faber, Eastermar; Ineke Grijpstra, Noardburgum; Vincent Groen; Sjanne Haagsma; Rowwen de Haan, Feanwâlden; Chris Hoekstra, Hurdegaryp; Jan Hoekstra, Garyp; Jennifer Hoekstra, Noardburgum; Monique Hofstra, Garyp; Alida Huisman; Anouk IJtsma; Anke Jansma; Auke-Jan de Jong, Garyp; Cindy Kalsbeek, Hurdegaryp; Daniël van Kammen; Anne Jan Kleinhuis, Earnewâld; Geert-Jan Kloosterman, Garyp; Melissa Kloosterman, Sumar; Jens Kloppenburg; Hannah Koehoorn; Petra Kooistra, Sumar; Sjoukje Koornstra, Garyp; Deborah Kootstra; Jessie Kootstra, Eastermar; Ludou Kramer; Marit bij de Leij; Henk-Christian Marinus, Garyp; Manon Masseling; Rixt van der Meulen; Eline Miedema, Suwâld; Eppie Mozes, De Westereen; Kevin Nissink, Sumar; Jacqueline Osinga, Hurdegaryp; Jan Pieter Pander, Garyp; Jeltje Pebesma, Garyp; Jetske Punter; Marco Ros, Feanwâlden; Bouwina Sikkema, Noardburgum; Nynke Sterenberg; Kors Tadema, Eastermar; Edwin Teijema, Garyp; Rinie Tjeerdsma, Garyp; Corina Vaartjes; Froukje van der Veen, Eastermar; Sander van der Veen; Lisanne Veenstra; Robin Veenstra; Jelly van der Veer, Hurdegaryp; Berry Visser, Suwâld; Hindrik Vonk, Feanwâlden; Pieter Vonk; Inge van der Wal, Sumar; Lisette van der Wal, Suwâld; Ruth de Vries, Eastermar; Jelke Wagenaar; Peter van der Wielen; Agnes Wijmenga, Feanwâlden; Wander Wouda; Elske Zandstra, Sumar; Lucia Zandstra, De Tike; Lucas Zijlstra. Gemengde Leerweg Economie Wisse Rodenburg; Remco Vanger. Zorg en Welzijn Wietske Hoekstra, Garyp. Havo Cultuur en Maatschappij Gerard Bos, Noardburgum; Miranda Hooijenga; Sippie Sikkema, Noardburgum; Linda de Vries. Economie en Maatschappij Annamargré Beerda; Janke Benedictus, Garyp; Annegien van der Bij, Feanwâlden; Johannes Bloemhof, Sumar; Sjouke Borger; Erwin Born, Ryptsjerk; Laura Dijkstra; Hilbrand de Haan, Garyp; Leon van Harten; Peter Hoekstra, Sumar; Judith Jongboom; Amarens Kingma; Jorrit Kingma; Wieger van der Kooi; Wilke Koopmans, Sumar; Marije Kunnen; Rianne Okkema, Garyp; Sia van der Ploeg; Simon Riksma; Tiarde Schievink, Suwâld; Gerda Stelwagen; Sido Veenstra, Sumar; Hanny Vogelzang, Twijzelerheide; Kevin Vriezen, Hurdegaryp; Britt van der Wal; Martijn Wouterse, Tytsjerk. Natuur en Gezondheid Thiadlinde Gaastra, Feanwâlden; Jitske de Groot, Hurdegaryp; Duncan Jongbloed; Jesper Kloppenburg; Aletta Postma, Hurdegaryp; Tineke Terpstra; Hilde Veenstra, Suwâld; Mirjam Vriezen, Hurdegaryp; Siska Weidenaar, Eastermar; Grietje van der Werf, Noardburgum; Femke Westerdijk, Suwâld; Eva Wind, Midlum. Natuur en Techniek Josette Bootsman, Garyp; Martijn Deinum; Marco de Haan, Sumar; Bram Kamies; Ivonne de Lange, Hurdegaryp; Mirjam Meeuwsen; Alex Pietersma, Sumar. * Geen plaatsnaam is Burgum LOCATIE WASKEMEER Theoretische leerweg Mathias Baines, Waskemeer; Daniël Bouius, Bakkeveen; Elke Folkersma, Haulerwijk; Jeroen de Groot, Bakkeveen; Stefan Hilhorst, Een-West; Gerlinda Hut, Zevenhuizen; Carolien Jelsma, Haule; Ruben de Jong, Donkerbroek ; Wessel de Jong, Haulerwijk; Jenne Looij, Haulerwijk; Douwe van der Mei, Waskemeer; Anneke van der Meulen, Wijnjewoude; Chris van Middelaar, Donkerbroek; Semly van der Molen, Donkerbroek; Lisa Mollema, Siegerswoude; Riekje Mulder, Bakkeveen; Pieter Nuwolt, Haulerwijk; Aaron Ozinga, Wijnjewoude; Lucia Pool, Bakkeveen; Jamie Popma, Haulerwijk; Lennard Roozen, Bakkeveen; Stefan van Rozen, Oosterwolde; Niels Schievink, Haule; Dirk Terpstra, Haulerwijk; Erik Visser, Haulerwijk; Manon Wiersema, Bakkeveen; Arie van de Wolfshaar, Bakkeveen; Lisanne Zijlstra, De Wilp. LOCATIE DE RING Praktijkonderwijs Certificaten Heftruck Patrick Boek, Niewehorne; Siette Bouies, Garyp; Michael Reekers; Pascal Schaafsma; Riemer Vroom, Opende; Gerrit Zandstra, Sumar. VCA Pieter Jurre Pietersma, Twijzel; Gosse Poelstra. Schoonmaak Iris van der Harst; Wessel Hoekstra, Eastermar; Ida Poelman, Surhuizum; Michael Reekers. Minikraan en shovel Patrick Boek, Nieuwehorne; Siette Bouies, Garyp. Trekkerrijbewijs Patrick Boek, Nieuwehorne; Willem Elzinga, Oudega. Uitstroom naar ROC niveau 1 Gosse Poelstra; Lucas Poelstra; Manon Salverda, Earnewald; William Smeding; Freddy Snip, Marum. Uitstroom naar ROC niveau 2 Melvin Annema; Leon Zandberg. Uitstroom naar werk en/of leerwerktraject Wiebe Aardema, Twijzel; Ryanne de Boer; Pieter Bosma, Burgum; Johan Bouma, Waskemeer; Hielkje Dijkstra; Tim Douwstra, Kootstertille; Hendrika de Haan, Garyp; Iris van der Harst; Auke Ophuis, Harkema; Jelmer Tillema, Haulerwijk; Fonger van der Wal, Eastermar.