Fryslân presenteert eigen geluidskaart

LEEUWARDEN - Altijd al willen weten hoeveel geluid de weg voor uw huis maakt? Vanaf vandaag kan dat op www.fryslan.nl/kaarten. Op deze geluidskaart zijn alle provinciale wegen te zien. Met daarbij hoeveel decibel geluid er is op de aanliggende huizen en gebouwen. Deze kaart is gemaakt door de provincie Fryslân.

“We willen Fryslân de mooiste provincie van Fryslân laten blijven. Dat vergt werk. Met deze geluidskaart zien we hoeveel geluid er langs onze wegen is. De volgende stap is kijken wat we waar kunnen doen om het geluid aan te pakken”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. Op dit moment neemt de provincie al maatregelen bij nieuw aan te leggen wegen om het geluid te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de N381 en de Centrale As geluidsarm asfalt gebruikt. Een ander voorbeeld is dat bij de onderdoorgang van de Doniaweg (Damwâld) de panelen op de wanden in een hoek geplaatst worden, zodat het geluid van het verkeer wordt weg geleid van de woningen. Dit om het verkeersgeluid voor de bewoners en gebruikers van de Doniaweg te verminderen. Op grond van de Wet geluidhinder is de provincie verplicht een geluidsbelastingkaart vast te stellen voor provinciale wegen waar meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren. Voor de zomer 2013 moet de provincie bepalen of en bij welke provinciale wegen geluidbeperkende maatregelen worden genomen.