Gemeenteraad Opsterland ziet uitbreiding bedrijfsterreinen bij Gorredijk niet zitten

Gorredijk - De raad hikt aan tegen de uitbreiding van bedrijfsterreinen bij Gorredijk. Dat commissieleden instemmen met een locatieonderzoek wil nog niet zeggen dat de gemeente de grond ook moet aankopen.

Sinds de crisis in 2008 zich over Opsterland uitrolde, heeft de gemeente zegge en schrijve 1 hectare bedrijfsterrein verkocht. Circa drie hectare leegstand en nog eens vier hectare onbebouwd liggen te wachten op invulling. Links en rechts van Opsterland worstelen buurgemeente met nog veel grotere overschotten. Waarom komt het college dan juist op dit moment met het voorstel om aan dat overaanbod nog eens zeven hectare bedrijfsterrein toe te voegen, zo vroeg een groot deel van de commissie Romte zich af. Daar had wethouder Klaas de Boer wel een antwoord op: ooit zal de economie weer aantrekken en dan moet Opsterland klaar staan. De procedure voor een nieuw bedrijfsterrein vergt al gauw drie tot vier jaar, aldus de wethouder. En in de jaren voordat de crisis toesloeg kon de gemeente de vraag maar net bijbenen, bracht hij de raadsleden in herinnering. Romke de Jong van D66, zelf ondernemer op de bedrijfsterreinen in Gorredijk, kon zich goed vinden in de redenering van de wethouder, maar plaatste toch kanttekeningen bij de uitgangspunten die het college hanteert. ‘Ik mis de lokale saus, voor wie bouwt de wethouder eigenlijk? Gorredijk ontleent zijn kracht aan de lokale maakindustrie, die vind ik niet in het onderliggende rapport terug.’ De Boer gaf aan dat zijn gedachten ook niet naar de traditionele maakindustrie uitgaan, lokale en landelijke onderzoeken wijzen uit dat de vraag uit die hoek niet significant zal stijgen. Zakelijke dienstverlening en de zorgsector bieden volgens hem meer perspectief, dergelijke bedrijven behoeven ook een ander type bedrijfsterrein, niet de bekende verzameling loodsen. Met het geld dat de raad fourneert, wil hij stedenbouwkundig advies inwinnen over de inrichting- en locatie-eisen om Gorredijk aantrekkelijk te maken voor de nieuwe branches. D66 en OB vinden de nieuw ingeslagen weg interessant, de andere partijen blijven sceptisch. De wethouder krijgt zijn 10.000 euro voor locatieonderzoek, of de daadwerkelijke uitvoering ook tot stand komt, valt nader te bezien.