Gemeenteraad Opsterland wil grote projecten uitstellen

Beetsterzwaag - Kaasschaafbezuinigingen werken niet langer afdoende, het mes moet in de financiën om hompen af te hakken. Gealarmeerd door de tussentijdse stand van zaken dringt de gemeenteraad bij het college aan op een fundamentele discussie over grote uitgaven.

Uitkeringsverplichtingen lopen op, voorlopig ook nog de personeelskosten, inkomsten uit het gemeentefonds en bouwleges dalen in rap tempo – de krapte straalt van het gemeentelijk huishoudboekje af en de verdere verwachtingen stemmen somber. Zo luidt de kern van de boodschap in de tussentijdse perspectiefbrief van wethouder financiën Rob Jonkman. De raadscommissie had het nieuws al min of meer ingecalculeerd maar reageerde maandagavond niettemin verontrust. De raadsleden betwijfelen of de benodigde extra bezuinigingen wel afdoende zijn die Jonkman wil zien te vinden door nogmaals langs de suggesties van de burgerinspraakavonden te lopen. Volgens Roel Vogelzang van de PvdA zet het restant van die zogenaamde heroverweging van taken ( HOT) te weinig zoden aan de dijk. Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang riep op tot een fundamentele discussie over de grote projecten die Opsterland nog in portefeuille heeft. De financieel specialist wil in deze tijd geen forse bedragen putten uit de algemene reserve om mega-investeringen te doen, en hij beschouwt de oplopende druk van rentelasten over noodzakelijke leningen als een serieuze bedreiging. Gerrit Weening van de ChristenUnie viel hem bij: ‘Als we realistisch willen zijn dan moeten we constateren: de BHS uitbreiding kan gewoonweg niet, net als de ontwikkelingen in het Ripergebied. Voorts moeten we ons afvragen of we Bakkeveen geen worst voorhouden met het Dúnsân project.’ Wethouder Jonkman wil de discussie op 2 juli in raad voeren.