Raadsmeerderheid trekt brede school Loevestein in twijfel

Gorredijk - Het merendeel van de gemeenteraad trekt de noodzaak van de brede school voor de Gorredijkse uitbreidingswijk Loevestein in twijfel. Waarom niet een gewone school?

In de commissie Mienskip stonden maandagavond drie onderwerpen op de agenda: een zorgelijke en twee dure. En niet voor niets in die volgorde; eerst zou de verslechterende financiële draagkracht van Opsterland aan bod komen, daarna pas de kredieten voor de brede scholen in Lippenhuizen en Loevestein. De raad zou weleens gediend kunnen zijn met een aangescherpt besef van zuinigheid bij het bepalen van het standpunt over de kostbare investeringen, moet de agendacommissie hebben bedacht. De politiek kent echter zijn eigen werkelijkheid, vanwege de massale toeloop uit Lippenhuizen werd het agendapunt over de brede school aldaar naar voren gehaald. Daardoor kwam de ruim 3.5 miljoen euro voor de brede school in Loevestein alleen te staan na het zorgelijke verhaal over Opsterlands financiële vooruitzichten, die toevallige omstandigheid lijkt nadelig uit te pakken voor de plannen in Gorredijk. Zuinige raadsleden, de coalitiepartners voorop, zetten vraagtekens bij het forse investeringvoornemen van het college. Het plan voor de brede school, die de fusie tussen de verouderde basisscholen De Vlieger en De Tjerne moet afronden, is in de loop van de tijd al danig ingekrompen. Zo verdween al eerder de ambitie uit zicht voor een bijbehorende sporthal, en komt wethouder Klaas de Boer nu met het kostenbesparende voorstel om in twee lagen te bouwen. Slechts welzijnsinstelling Timpaan blijft, met kinderopvang en consultatiebureau, als medegebruiker over. Gerrit Weening van de CU vroeg zich af of de gemeente dan maar niet in zijn geheel moet afstappen van het idee voor een brede school en eenvoudigweg nieuwbouw moet plegen voor de twee gefuseerde scholen. ‘Dit soort plannen kan alleen met een volle beurs.’ Nu uit recent onderzoek blijkt dat de leerlingenaantallen in ieder geval met twintig procent dalen, wil ook Tineke Jagersma zich herbezinnen op de onderwijsnieuwbouw in Gorredijk. De voorvrouw van het CDA suggereerde om de locatiemogelijkheid te onderzoeken op de plek van een van de huidige scholen. Volgens De Boer is dat uitgesloten omdat de ruimte voor de omliggende infrastructuur ontbreekt, onder andere voor een zogeheten kiss and ride zone. Bovendien ziet de wethouder de brede school als een extra trekker voor Loevestein om jonge gezinnen te overtuigen er een huis te kopen.