Bloednerveuze slotwedstrijd IFKS in baai

Lemmer - Met een magistraal mooie zeilpartij in de Lemster baai heeft de IFKS zaterdag het seizoen afgesloten. In de A-klasse bleef de strijd tot de laatste minuten bloednerveus, nadat Geale Tadema met It Doarp Eastermar uit Eastermar als koploper de toon zette. Hij zeilde zich naar de top van het dagklassement met een almaar groeiende voorsprong.

De belangstelling voor het slotevenement was overweldigend. In allerijl liet de gemeente parkeerverbodsborden afplakken, omdat bijna elke denkbare plek voor het stallen van een auto bezet was. Achter hem ontsponnen zich de loefduels tussen Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets en aanvankelijk onder meer Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst. Een voor het publiek onverwachte voorhoede leverde een spectaculaire strijd op. Met een verschil van slechts vier wedstrijdpunten tussen Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer als voorlopig leider van het tussenklassement en Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten was langdurig alles nog mogelijk. Brundel bleef kloek zijn vierde positie bezetten, maar wachtte tegelijkertijd zijn kans vrij zeilend af. De gate bij het strand bracht levendigheid, want elke schipper kon hier zijn eigen koers bepalen. It Doarp Eastermar koos, eerst als enige, profijtelijk de stuurboordse ronding. Voorbeeld deed volgen, maar die les werd laat erkend. Overzeilend gunde Henk Regts uiteindelijk de eer aan Brundel als tweede over de denkbeeldige finishlijn te gaan. Regts liep als een sportieve derde binnen voor Jelle Talsma en Walter de Vries van Goede Verwachting uit Sloten. Een lichte domper op de feestvreugde vormde het feit dat de dagprijzen niet ter beschikking waren, zodat ze niet konden worden uitgereikt. ,,Ze zijn simpelweg niet aangekomen, maar we maken dat goed tijdens de eerstvolgende schippersvergadering”, beloofde IFKS-voorzitter Willem Hoornstra. Uitslag IFKS-slotwedstrijd op Lemmer. A-groot: 1. It Doarp Eastermar, Geale Tadema, Eastermar; 2. Lytse Lies, Tony Brundel, Gaastmeer; 3. Ut en Thús, Henk Regts, Nij Beets. B-klasse: 1. Drie Gebroeders, Freddy van der Heide, Grou; 2. De Zes Gebroeders, Klaas Kuperus, Makkum; 3. Oude Zeug, Arend Wisse de Boer, Gorredijk. C-klasse: 1. Jonge Jasper, Froukje Osinga-Meijer, Franeker; 2. Opsjitter, Willem Ulbeszn. Zwaga, Langweer; 3. Hoop op Zegen, Paul de Koe, Heerenveen. A-klein: 1. Hoop op Welvaart, Arnold Veenema, Sneek; 2. Avontuur, Sietse Broersma, Heeg; 3. It Swarte Wiif, Jaap Hofstee, De Tijnje. (Foto’s: Jan van der Werf/Jelle Raap)