CU vraagt naar afspraken over inzet extra bussen

WIJNJEWOUDE - Vorig jaar bleven aan het begin van het schoolseizoen vele busreizigers bij de haltes staan; de bussen zaten overvol. De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil nu van Gedeputeerde Kramer weten wat er gedaan wordt om die situatie dit jaar te voorkomen.

Vorig jaar september stelde de partij al vragen hierover. Op onder andere lijn 14, die van Leeuwarden via Drachten en Wijnjewoude naar Assen gaat, bleven velen bij de halte staan. De busvervoerders reed nog met een minimale zomerbezetting. Die situatie verbeterde maar langzaam ondanks dat Kramer aandrong op de inzet van extra bussen. Voor dit jaar wil de CU weten welke afspraken GS gemaakt heeft met de vervoerders om te voorkomen dat scholieren straks blijven staan. Ook wil de partij weten of er toezicht gehouden wordt op het nakomen van die afspraken en of er sancties volgen als de vervoerder zich hier niet aan houdt.